Diagnostikk av Hyperkinetisk forstyrrelse i Norge.

En forskergruppe fra Folkehelseinstuttet og OUS har sett på forekomst av diagnosen Hyperkinetisk forstyrrelse i Norsk pasientregister.
I tillegg har en gått gjennom journalene fra 549 barn diagnostisert med Hyperkinetisk forstyrrelse for å registrere hvilke diagnostiske instrumenter som er brukt, og om det ut fra journalopplysninger kom tydelig frem grunnlaget for den diagnostiske konklusjonen.

Overlege og forsker Pål Zeiner, er medforfatter på artikkelen publisert i Tidsskriftet til Den Norge legeforening.

Journalgjennomgangen viste at de fleste barna ble undersøkt med et stort batteri av undersøkelsesmetoder, men bare snaut 30 % ble det brukt diagnostisk intervju. Journalgjennomgang for 549 barn viste at 49 % av diagnosene var sikkert dokumentert i journalen. Viktige årsaker til at diagnosen ikke var dokumentert var mangelfullt samsvar mellom journalopplysninger og diagnosekriterier (38 %) og manglende differensialdiagnostisk vurdering (46 %).

Artikkelen er tilgjengelig på: https://tidsskriftet.no/2018/11/originalartikkel/diagnostikk-av-hyperkinetisk-forstyrrelse-hos-barn-i-norge

Fant du det du lette etter?