Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset.

Forskningspris til Kristin Romvig Øvergaard

​​Kristin Romvig Øvergaard, forsker i seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom, var en av seks vinnere av halvårets fremragende forskningsartikler for første halvår 2018. Prisen ble delt ut 7. desember 2018, og forskningsmiljøet fikk tildelt 50 000 kr øremerket til videre forskning.

Hvert år publiseres omlag 2 000 vitenskapelige artikler fra sykehusets forskere, og inntil 25 av disse nomineres to ganger i året til pris for fremragende forskningsartikler. Vinnerartiklene skal ha oppnådd internasjonal gjennomslagskraft eller utmerket seg på andre måter. Det kreves også at artiklene holder særs høy kvalitet og formidler viktige funn.

Kristin Romvig Øvergaard, sammen med medforfatterne Beate Ørbeck, Svein Friis Are Hugo Pripp, Guido Biele, Heidi Aase og Pål Zeiner vant pris for sin forskningsartikkel:

Ulik treffsikkerhet mellom foreldre og førskolelærere i vurdering av ADHD

Kristin Romvig Øvergaard et al.
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in preschoolers: the accuracy of a short screener.  Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Abstract:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29859558

Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder, ADHD, er en psykiatrisk lidelse som rammer omtrent 5% av barn i skolealder. ADHD er således en vanlig lidelse som gir et omfattende helseproblem for individ og samfunn. Tidlig intervensjon synes å kunne redusere problemene og bedre prognosen. Imidlertid er tidlig intervensjon avhengig av at det fins pålitelige kartleggingsverktøy for å identifisere de barna der det er mistanke om ADHD og som bør henvises for en diagnostisk avklaring. Samtidig er det viktig ikke å gi unødig bekymring for barn som ikke har ADHD. Veien fra mistanke til diagnostisk avklaring kan være vanskelig. I den aktuelle studien ved Øvergaard og medarbeidere, ble svar på et kartleggingsskjema fra foreldre og førskolelærere til 514 førskolebarn sammenlignet. Studien som er en del av Den norske mor og barn-undersøkelsen, viste at foreldrenes svar på kartleggingsskjemaet ga et bedre grunnlag for å skille mellom barn med og uten ADHD sammenlignet med førskolelærenes svar. Spesielt var førskolelærerne lite treffsikre i vurderingen av gutter. Studien ga grunnlag for å gi praktiske råd for mest mulig treffsikker kartlegging av førskolebarn ved mistanke om ADHD.

Forfattere: Kristin Romvig Øvergaard, Beate Ørbeck, Svein Friis, Are Hugo Pripp, Guido Biele, Heidi Aase, Pål Zeiner

Fant du det du lette etter?