Ny artikkel om langtidseffekt av behandling for selektiv mutisme

Selektiv mutisme er en relativt sjelden angstlidelse med debut i tidlige barneår. Barna snakker hjemme men ikke på skolen, og dette medfører betydelige vansker faglig og sosialt.

​Selektiv mutisme ansees å være vanskelig å behandle, og det er få studier om tilstanden. Nå foreligger resultater fem år etter avslutning av en behandlingsform som ble utviklet i Norge og prøvet ut i en kontrollert studie. Ved denne langtidsoppfølgingen snakket 70% av barna helt fritt, og ytterligere 17% snakket i noen, men ikke alle situasjoner utenfor hjemmet.

Beate Ørbeck og Kristin Øvergaard ved seksjonen forskning barn og ungdom (BUP) er første-  og annen-forfatter på artikkelen. Artikkelen er publisert online januar 2018 i European Child and Adolescent Psychiatry med link til open access:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29357099

Fant du det du lette etter?