Ny artikkel om screening av ADHD hos barn ved 7-års alder

ADHD rammer omtrent 5% av skolebarn, og har store konsekvenser for den enkelte. Nøyaktige screeninginstrumenter er viktig for å kunne sette i gang tiltak for barn med ADHD og å unngå unødig bekymring for barn uten ADHD.

I et samarbeid med danske forskere undersøkte man nytteverdien av at foreldre fyller ut et screeningskjema når barna er syv år, for påfølgende registrert ADHD-diagnose i alderen 8-15 år. Dette ble gjort med data fra en dansk kohort-studie koblet til danske pasientregistre. 

Vi fant ganske gode egenskaper for screeningsskjemaet. Likevel, da mange barn uten ADHD også screenet positivt, tyder resultatene på at  det ikke vil være hensiktsmessig å screene den generelle befolkningen for ADHD med skjemaet. 

Kristin Øvergaard ved seksjon forskning barn og ungdom (BUP) er førsteforfatter på artikkelen i European Child and Adolescent Psychiatry, som ble publisert online i september 2018.

Link til artikkelen her: http://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1226-9

Fant du det du lette etter?