Ny artikkel om screening av ADHD hos førskolebarn

​ADHD kjennetegnes ved hyperaktivitet-impulsivitet og uoppmerksomhet. Tilstanden debuterer ofte i førskolealder, men blir vanligvis diagnostisert først etter skolestart. Tidlig intervensjon kan bedre prognosen, derfor anbefales tidlig utredning. Screeninginstrumenter som er ADHD-spesifikke, dvs. at de inneholder diagnosekriteriene for hyperaktivitet-impulsivitet og uoppmerksomhet, er utviklet i USA, og kan gjøre det lettere å fange opp førskolebarn som bør utredes for ADHD. Imidlertid er det nødvendig først å kjenne til egenskapene til slike screeningsinstrumenter, og da også utenfor USA.

I en artikkel undersøkte forskere ved Oslo universitetssykehus hvor nøyaktig foreldre- og lærer-svar på et ADHD-spesifikt screeningskjema var til å fange opp tre-åringer som fylte diagnosekriteriene for ADHD. De fant at både foreldrene og lærerne skilte ganske godt mellom førskolebarn med og uten ADHD. De fant også at det var tilstrekkelig å bruke spørsmålene om hyperaktivitet-impulsivitet.  For å fange opp førskolebarn med ADHD i det norske utvalget, var det nødvendig å senke terskelen sammenlignet med Amerikanske normer.

Kristin Romvig Øvergaard, forsker ved seksjon forskning barn og ungdom (BUP), er førsteforfatter på artikkelen i Psychological Assessment som ble publisert i april 2019.

Link til sammendraget er her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30958025

Fant du det du lette etter?