Utprøving av ny behandling for angst hos barn med autismespekterforstyrrelser; ASD

Et flertall av barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) har tilleggsvansker de sjelden får adekvat behandling for. «Mindre stress» er et behandlingsprogram under utvikling av Jon F. Bjåstad i Stavanger og Tony Attwood, Australia basert på kognitiv adferdsterapi.

​Ved seksjon forskning barn og ungdom (BUP) er det foretatt en utprøving av programmet «Mindre stress» på barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) og komorbide angstlidelser i alderen 7-12 år. Resultatene tyder på at flertallet av deltagerne hadde stor nytte av programmet.

Foreløpige resultater fra denne pilotstudien ble presentert på en nordisk BUP-konferanse, NordCAP i Finland august 2018.

Beate Ørbeck er prosjektleder for «Mindre stress»-utprøvingen, og vi arbeider nå med fortsatt å publisere erfaringer og resultater fra studien som vil kunne bedre behandlingstilbudet for barn med ASD og angstlidelser.

Fant du det du lette etter?