Ta vare på hverandre i en vanskelig tid

Erfaringer fra tidligere epidemier kan gjøre oss bedre rustet til å takle forekomster av symptomer på stress i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien. 
 

​Spesialist i psykiatri ved Oslo universitetssykehus Petter Andreas Ringen har gjennomgått 145 publikasjoner fra de siste 20 år om psykisk helse og epidemier.

- Helsetjenesten spiller en viktig rolle når det kommer til primærforebyggende tiltak, skadereduksjon og behandling innenfor psykisk helsevern og avhengighet. Men hver og en av oss har et ansvar for å ta vare på hverandre i den situasjonen vi befinner oss i nå, sier Ringen i et intervju med Helse Sør-Øst.

Ringen har utarbeidet en litteraturgjennomgang der han har samlet kunnskap om pandemiens effekter på psykisk helse, for den generelle befolkningen, for pasienter med psykiske lidelser og for ansatte i helsevesenet.

Fant du det du lette etter?