TIPS Sør-Øst - Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Vi tilbyr undervisning, veiledning og rådgivning innen området tidlig oppdagelse ved psykose for Helse Sør-Øst regionen. Vi arbeider med hvordan helsetjenestene kan organiseres for å tilby rask respons og gode tjenester når en person har, eller er i risiko for å få, psykose.

 

Les mer om TIPS Sør-Øst - Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS Sør-Øst - Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Velkommen til TIPS Sør-Øst.

Personer som har fått, eller er i risiko for å få psykose og de pårørende rundt, trenger rask og god hjelp og støtte.
Tidlig og riktig behandling gir raskere bedring.

TIPS Sør-Øst driver ikke klinisk virksomhet. Tjenesten arbeider for å styrke faglige innholdet i behandlingstilbudene for personer med psykose, og yter tjenester knyttet til undervisning, veiledning og rådgivning for helsearbeidere og ledere. I tillegg driver vi med fagutvikling, forskning og formidling.

Seksjonsleder: Overlege Kristin Lie Romm.

Besøk oss gjerne på våre eksterne nettsider:
www.tips-kompetansesenter.no
 

Kontakt

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.