Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Vi (en del av RVTS Øst) har et viktig samfunnsoppdrag i å forebygge traumelidelser og selvmord. Vår oppgave er å bidra til relevant kompetanseutvikling for de som arbeider med forebygging av dette. Det gjør vi sammen med fagfolk og ledere, både innenenfor og på tvers av organisasjoner.

Les mer om Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Vårt mål er at økt fagkunnskap skal gi nye ferdigheter hos fagfolkene. Gjennom dette bidrar vi til at de som sliter med traume- eller selvmordsproblematikk får bedre hjelp.

Enheten ledes av Egil W. Martinsen.

RVTS har egne nettsider på rvts.no

Kontakt

Oppmøtested
Gullhaugveien 1-3, Nydalen