Seksjon utdanning og fagutvikling

Seksjon for utdanning og fagutvikling (SUF) har som hovedoppgave å arbeide med kompetanseutvikling og formidling av forskningsresultater og fagutviklingsprosjekter. Som følge av dette er det seksjonens oppgave å bistå klinikkens avdelinger og enheter med planlegging, oppfølging og implementering av kunnskapsbasert praksis.

Les mer om Seksjon utdanning og fagutvikling

Seksjon utdanning og fagutvikling

Seksjonens oppgaver

• Seksjonen skal være et bindeledd mellom ulike seksjoner, enheter og fagfelt og bidra aktivt til at kunnskap deles og utvikles på tvers av klinikkens kliniske virksomhetsområder.
• Seksjonen har ansvar for å organisere obligatoriske, interne utdanningsprogram for leger i psykiatri for voksne og skal koordinere arbeidet med klinikkens årlige rapporter om denne utdanningen.
• Seksjonen har ansvar for å lede de sentrale utdanningsutvalgene i klinikken.
• Seksjonen skal ivareta sekretariatsfunksjonen for klinikkens fagråd.
• Seksjonen har ansvar for kontakten med Psykologisk institutt vedrørende studenter i hovedpraksis og utvikling av aktuelle samarbeidsprosjekter.
• Seksjonen har ansvar for kontakten med Høgskolen i Oslo vedrørende koordinering av praksisplasser og utvikling av samarbeidsprosjekter mellom Oslo universitetssykehus HF og Høgskolen i Oslo og Akershus.  
• Seksjonen har ansvar for å drifte fagbiblioteket til Seksjon forskning barn og ungdom på Sogn og Medisinsk bibliotek på Dikemark. 
• Seksjonen har ansvar for Videreutdanningen i fysisk aktivitet som integrert behandling i psykisk helsearbeid i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. 

Senter for fremtidig helse – C3 Centre for Connected Care, er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Senterets visjon er: Utvikle, teste og nyttiggjøre nye løsninger som setter pasienten i stand til å ta styring over egen helse og behandling, løser morgendagens behov og som bidrar til vekst i helsenæringen.

Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning, hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft for egen helse. Senterets partnere består av 14 brukerpartnere, 5 nasjonale forskningspartnere og 8 internasjonale forskningspartnere.

Det er fem forskningsmessige hovedtemaer:
1. Innovasjonsprosesser, utvikling av forretningsmodeller, verktøy og metoder for bruk i utvikling av nye innovative helsetjenester
2. Kommunikasjonsinfrastrukturer og plattformer for framtidas helsetjenesteorganisering
3. Innovative anskaffelsesprosesser, iverksetting, implementering og organisering av nye innovative helsetjenester
4. Økonomiske analyser både på virksomhets- og samfunnsøkonomisk nivå og utvikling av økonomisk analyseverktøy for effektiv evaluering av innovasjons- og forbedringsprosjekter
5. Simuleringsverktøy for kapasitetsbehov, logistikkutfordringer, effekter av og utfordringer for styringsmodeller som skal koordinere tilbud og behandling i sykehus, i kommunale helseinstitusjoner og i hjemmene

Partnersamarbeidet i C3 blir avgjørende for verdiskaping og opplevd nytte for alle. Bedrifter, sykehus og kommuner er brukerpartnere. Forskningspartnerne får tilgang på innovasjonsprosjekter og forplikter seg til å bidra med forskning på virksomheten i C3. Sykehus og kommuner bidrar med egne prosjekter (innovasjonsprosjekter, innovative anskaffelser, uløste behov) og forplikter seg til å være med i utvikling, tilpassing og uttesting sammen med bedriftspartnere og Oslo Medtech. Bedrifter bidrar i C3s med produkter og tjenester som har behov for uttesting og validering hos offentlige brukerpartnere og som egner seg til forskningsformål. Nye tjenester og produkter utvikles, forskning innen helseinnovasjon gjennomføres og det utvikles metoder for måling av innovasjoners nytteverdi. Samarbeid om utvikling og uttesting av nye løsninger med næringsliv og helseaktører formaliseres og metoder for økt utviklingshastighet, implementering og spredning av innovasjoner innen helse utvikles.

Senteret er organisert i fire utvalg; utvalg for forskning, utvalg for innovative anskaffelser, utvalg for innovasjonsprosjekter og utvalg for kommunikasjon. Utvalgene har ansvar for at prosjekter og forskning finner sammen i produktive partnerskap for innovasjon og forskning.

C3-administrasjon ved OUS skal hjelpe partnere og utvalg med fremdrift og støtte, identifisere finansieringsmuligheter og gi støtte i søknadsprosesser og assistere prosjektdeltakere i bruk av verktøy og prosessering. C3 administrasjonen har ansvar for porteføljeoversikt, tilrettelegge for uttesting og bistand i form av nettverksaktiviteter og kontakter.

Senteret ledes av senterdirektør professor Kari J. Kværner.  For mer informasjon om C3, gå inn på vår nettside: http://www.c3connectedcare.org/
Besøksadresse er: C3 - Centre for Connected Care, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, byggning2H1
E-post; C3@ous-hf.no

Kontakt

Telefon
22923500
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Forsknings- og utviklingsavdelingen

Seksjon for utdanning og fagutvikling

Postboks 4959 Nydalen

0424 Oslo 

Gaustad sykehus - bygg 5
Besøksadresse
Sognsvannsveien 21 (Google maps)
0372 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
Telefon
22923972
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se www.ruter for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Hotell

​Hotell på Gaustad sykehus

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet.

Bestilling
Det er behandlende lege ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet som avgjør hvilke pasienter som får rekvisisjon for å bo på hotellene. Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Ved ledig kapasitet kan alle som ønsker det leie rom eller besøke restauranten i hotellet. Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkle og doble, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, internett og TV.

Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 -09.00
Lunsj      11.30 -13.00
Middag 16.30 -18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 -10.00
Lunsj     12.00 -13.00
Middag 16.00 -18.00

Kontakt resepsjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser

Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kart over Gaustad sykehus

​Kart over Gaustad sykehus

Se kart her

Kirke

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Museum

​Museum på Gaustad sykehus (bygg 11)


Museet på Gaustad er sommerstengt fra og med 27. juni til og med 15. august

Oslo universitetssykehus har fire museer. Ett av disse er på Gaustad sykehus.

Åpningstider:
Hver onsdag fra kl 11.30 - 14.00. Omvisning etter avtale.

Ta kontakt med resepsjonen på Gaustad, tlf:  22 92 35 00
Prisen er 30 kr for voksen og 300 kr for grupper på mer enn 10 personer. Pasienter og ansatte kommer gratis inn.

Se også sykehus museenes hjemmeside på http://sykehushistorier.no/ous

Kontakt:
Telefonnummer: 22 92 35 00 (resepsjonen), 22 02 92 77 (museet). 

Adresse: 
Sognsvannsvn 21, 0372 Oslo
bygning 11,
Gaustad sykehus

Brosjyrer
Brosjyre Guastad museum.pdf

Brosjyre over alle museene

 

Aktuelt fra Seksjon for utdanning og fagutvikling

  • Fysisk aktivitet

    Forskning viser at fysisk aktivitet har gunstig effekt på den psykiske helsen i tillegg til den fysiske- og sosiale helsen (Aktivitetshåndboken 2008).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.