Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.” (Helsedirektoratet, 2016)

​Det er kjent at mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet lever 10 - 25 år kortere enn normalbefolkningen. Årsaken kan blant annet tilskrives somatiske lidelser som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, overvekt/fedme og andre livsstilsrelaterte lidelser. Som helsepersonell må vi tenke helhetlig og kombinere ulike elementer for å oppnå bedre og et mer langsiktig resultat. Regelmessig, tilrettelagt fysisk aktivitet bør derfor inngå og sidestilles med annen behandling.

Fysisk aktivitet som behandling kan hjelpe pasienter/brukere til å ivareta sin fysiske, psykiske og sosiale helse. Aktivitetshåndboken (2008) gir råd og veiledning i bruk av fysisk aktivitet som behandlingsmetode.

Pakkeforløp vil bli innført i psykisk helsearbeid i løpet av 2017. Fysisk aktivitet vil inngå som en del av denne pakken. Målet er at pasienter/brukere i spesialisthelsetjenesten skal opprettholde og på sikt bedre sin fysiske form.

Seksjon for utdanning og fagutvikling i Klinikk psykisk helse og avhengighet har to ansatte med ansvar for å formidle forskning, brukererfaringer, erfaringskunnskap og generell informasjon om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid.

Oslo universitetssykehus har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark opprettet en videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid for å øke kompetansen innen dette fagområdet.

Årshjul fysisk aktivitet 2017

November
20. november: Aktiv kropp - sterk hjerne  - Rikshospitalet

Desember


Årshjul fysisk aktivitet 2018


Januar

Februar

Mars

April
16. - 20. april: Skifest på Oset Høyfjellshotell. Klikk her for påmelding.


 

Oversikt over fysisk aktivitetstilbud i Oslo og omegn


Oslo kommune:

• Natur, kultur og fritid (Gir en bred oversikt over offentlige aktivitetstilbud)
• Parkour – treningsparker med bruk av egen kroppsvekt

Tilrettelagte tilbud:
Oslo kommune:
• Frisklivssentraler i Oslo
• Aktivitetshus

Oslo idrettskrets:
• Aktiv på dagtid
Timeplan
• Aktiv på dagtid ung
• 60 +

Øvrige tilbud:
Friluftsliv:
• DNT Oslo og Omegn
Aktivitetskalender

• Friluftshuset på Sørenga
Aktivitetskalender

• Skiforeningen
Aktivitetskalender

Stolpejakten

Treningssentre:
• SATS/Elixia
• Friskis&svettis

Turorientering:
• Stifinneren
• Ola-dilten

Løp:
• Oslo Maraton – lørdagsløping
Løpegrupper
• KK-mila
• Holmenkollstafetten
• Sentrumsløpet
Kollentrappa

Sykkel:
• Granfondo Don Pedro

Klatring:
Klatring i Oslo og Akershus

Elvelangs:
• Alnaelva
• Lysakerelva
• Rusletur rundt Bogstadvannet
• Akerselva

Alpinanlegg:
• Oslo vinterpark
• Varingskollen
• Kolsås skisenter

For barn:
• Rush trampolinepark
• Leo´s lekeland
• Barnas turlag DNT

• Skiforeningen:
Barnas sommercamp
Sommerskiskole
Barnas skiskole

Parker:
• Tufteparken – Utendørs treningsparker for egenorganisert aktivitet, 12 parker i Oslo

Tester:
• Kondisjon:
6 minutters gå-test
8 minutters tredemølletest
Stepp-test
Bergs balansetest
Diverse tester

Apper:
Anbefales å søke på nett
• Mindfulness
• Seven
• Strava
• Elmondo
• Distansekort – Skiforeningen
• UT.no

Vedlegg:
• Borgs skala

Helsedirektoratet:
• Anbefalinger for fysisk aktivitet

• Anbefalinger om å minske stillesitting 

Helsenorge:
• Nettside om fysisk aktivitet
• Dine 30

Ekspertsykehuset:
• Blogg om fysisk aktivitet og psykisk helse

Videreutdanning

Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Studiestart: uke 5 - 2017
Utvidet søknadsfrist: 5. januar 2017

Informasjon om videreutdanningen 2017 (pdf)

Fysisk aktivitet som integrert behandling i psykisk helsearbeid.
Videreutdanningen er et deltidsstudium ved Klinikk psykisk helse og avhengighet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studentene skal gjennom teoretiske og praktiske oppgaver lære å stå ansvarlig for og kunne tilrettelegge for fysisk aktivitet. Dette trenes opp ved bevisstgjøring av egen rolle og det å kunne skape positive holdninger til aktivitetene. ​

Opptakskrav:
- minst 1 årsstudium (60 sp) høyere utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller idrettsfag, og
- minst 1 år relevant arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid

Søkere som er 25 år eller eldre og som ikke dekker formelle opptakskrav har rett til realkompetansevurdering. Realkompetanse kan dekke deler av utdanningskravet forutsatt at realkompetansen vurderes likeverdig.

Studiekostnader:
Studieavgift kr 7.000 per semester. Kr 1.000 per semester for fast ansatte ved Oslo universitetssykehus HF. I tillegg kommer semesteravgift à kr 420 og eksamensavgift kr 4.750 og utgifter til faglitteratur.


Studieavgiften betales til Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet, mens semesteravgift og eksamensavgift betales til Høgskolen i Hedmark.

Studieavgiften må betales når man bekrefter å ta imot studieplassen, og den betales ikke tilbake selv om man avbryter studiet underveis.

Målet for studiet:
Gjennom teoretisk og praktisk tilnærming er målet å kvalifisere helsepersonell til å bevisstgjøre egne roller, skape positive holdninger og fokusere på og stå ansvarlig for tilrettelegging av fysisk aktivitet som en integrert behandlingsform innen psykisk helsearbeid.

Målgruppe:
Helsepersonell som arbeider innen psykisk helsevern (institusjoner, DPS-er, aktivitetssentre, kommune og hjemmebaserte tjenester m.m.) samt trenere og andre som benytter fysisk aktivitet i det forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende arbeidet for mennesker med psykiske problemer.

Studiets varighet og omfang:
Videreutdanningen strekker seg over 2 semestre, fordelt på 5 samlinger, 3 på våren (uke 5, 10 og 17) og 2 på høsten (uke 36 og 44). Hver samling varer 5 dager.

Hvert semester avsluttes med en praktisk prøve. I tillegg skal hver student lage en plan for fysisk aktivitet og gjennomføre og dokumentere 4 praksisopplegg med fysisk aktivitet ved eget arbeidssted, skrive referat fra 2 fagartikler og utføre ulike studieoppgaver som samles i en mappe.
I studiet brukes det elektroniske lærings- og informasjonsverktøyet Fronter. Studentene må derfor ha PC med tilgang til internett.

Studiet er i tråd med St. meld. nr. 25 og Opptrappingsplanen for psykisk helse der det stilles krav til differensierte behandlingstilbud, som bygger på faglige anerkjente prinsipper, har dokumentert virkning og er av tilfredsstillende kvalitet. Videre bygger studiet på intensjonene i Samhandlingsreformen (St. meld. nr 47), den nye Folkehelseloven og Helse- og omsorgsloven der fysisk aktivitet blant annet beskrives som et viktig forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak.​

Studiets innhold
Studiet vil bestå av følgende emner:
•Individ og samfunn i et folkehelseperspektiv (10 sp)
•Psykisk helsearbeid (10 sp)
•Fysisk aktivitet (10 sp)

Undervisnings- og læringsformer:
Undervisningsformen består av forelesninger, studieoppgaver og praktisk utprøving av ulike aktiviteter. I tillegg legges det vekt på selvstudium, presentasjoner og oppgaveløsninger i eget behandlingsmiljø. Arbeidsformen vil være preget av et pedagogisk grunnsyn der studentene aktivt søker kunnskap og tar ansvar for egen læring.

I studiet brukes det elektroniske lærings- og informasjonsverktøyet Fronter. Studentene må derfor ha PC med tilgang til internett.

Vurderinger:
Studiet benytter mappe som vurderingsform. Mappen skal innholde:•Rapport fra personalmøte med egenvurdering
•Rapport fra pasientmøte med egenvurdering
•Skriftlig hjemmeoppgave
Mappen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Studenten må i tillegg lage plan for den fysiske aktiviteten, motivasjonsplakat og ha praksis ved eget arbeidssted, bestå praktiske prøver ved slutten av 1. og 2. semester samt skrive referat fra fagartikler.

Se Høgskolen i Innlandet sin nettside om videreutdanningen​

Søknad​sskjema

Kropp og sinn

Presentasjoner fra Kropp og sinn 2016

Kropp og sinn 16. september 2016.pdf

Hege Saltnes - En fortelling om tanker trening og terapi bare bilder II.pdf

Major_Gaustad_.pdf

Petter Andreas Ringen, FOREBYGGING AV OVERDØDELIGHET AV SOMATISK ÅRSAK VED ALVORLIG PSYKISK LIDELSE.pdf

Philip Ward Body and Mind Oslo September 16 2016 Phil Ward HO.pdf

Tove Mathiesen HeAL-1609-2016.pdf

Marius Bakken, Fysisk aktivitet som verktøy i fastlegepraksisen.pdf


Presentasjoner fra Kropp og sinn 2015

Referat Kropp og sinn, 18 september 2015.pdf

Henning Hoff Wikborg, DNT Oslo og Omegn.pdf

Egil W. Martinsen, Oslo universitetssykehus.pdf

Ingrid Dieset, Oslo universitetssykehus.pdf

Jack Waitz og Odd Arne Marsteinstredet, Oslo Maraton, SK Vidar.pdf

Jim Toft, Slagelse kommune.pdf

John Engh, Sykehuset i Vestfold.pdf

Marit Sørensen og Anders Farholm, Sykehuset Innlandet og Norges Idrettshøyskole.pdf

Steinar Mundal og Jon Dahl.pdf


Presentasjoner fra Kropp og sinn 2014

SKVIDAR_PPT OUS fredag 19. september 2014 v4.pdf

MAJOR_Gaustad_190914.pdf

Kropp_sinn-Gaustad 2014-Thomas Dahl_Oro.pdf

Helsedirektoratet_Henriette_Oien.pdf

BUP_OSLO_NORD.pdf


Presentasjoner fra Kropp og sinn 2013

Toril_Moe.pdf

Petter_A_Ringen.pdf

Per_Toien.pdf

Oystein_Mealand.pdf

Oversikt vinnerartikler 1 halvår 2016 (4).pdf

Ole_A_Andreassen.pdf

Merete_Nordentoft.pdf

Annette_Bischoff.pdf

Anne_Kristoffersen.pdf

Oslo Maraton

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.