Klinikken satser på rus- og avhengighetsforskning

Klinikk psykisk helse og avhengighet oppretter i høst en ny forskningsseksjon foreløpig knyttet til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved OUS. Den nye enheten får navnet RusForsk.

Behandlingsforskning vil være sentralt for den nye seksjonen, med hovedfokus på behandling av rus- og avhengighets lidelser. I løpet av høsten skal RusForsk bemannes med tre stillinger. De neste to årene er enheten planlagt ytterligere utvidet. Fysisk skal forskningsenheten holde til på Gaustad sykehusområde.

Nåværende leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) Espen Ajo Arnevik (PhD) vil fra 1. oktober gå over fra å lede kompetansetjenesten, til stillingen som leder for den nyopprettede seksjonen.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har vært en del av klinikken i fem år på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og hele tiden under Espen Ajo Arneviks ledelse. I løpet av denne perioden har den utviklet seg til å bli en sentral aktør for fagutvikling og -formidling på helseområdet, med godt samarbeid både med brukerorganisasjoner, forskere, klinikere, ledere og fagmyndigheter.  Fra starten har tjenesten lagt vekt på å skaffe til veie forskningsmessig basis for – og dokumentasjon fra – sine prosjekter og oppgaver.

– Etableringen av en ny rusforskningsenhet ved landets største universitetssykehus gir en mulighet til å styrke denne ambisjonen. Jeg tror RusForsk vil ha en viktig rolle som kobling både mellom klinisk forskning og eksisterende kompetanseutvikling, samt inn mot eksisterende forskning i klinikken, sier Espen Ajo Arnevik.

Bilde av Espen Ajo Arnevik

Espen Ajo Arnevik

Arnevik skal i sin nye rolle lede oppbyggingen av forskningsseksjonen, delta i klinisk rettet forskning og ivareta koblingen til prosjekter i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

– Det at OUS nå samlet satser på klinisk virksomhet, forskning og fagopplærings- og implementeringskunnskap for TSB, vil kunne gi synergieffekter både regionalt og nasjonalt. Det vil forhåpentligvis kunne komme både fagfeltet som helhet til gode og ikke minst gi bedre behandling for pasientene, sier avdelingsleder Anne Beate Sætrang i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

bilde av Anne Beate Sætrang

Anne Beate Sætrang

Fant du det du lette etter?