Helsenorge

Nå innføres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første pakkeforløpene; utredning og behandling i psykisk helsevern voksne, utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge samt utredning og pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

​Videre pakkeforløp vil bli innført trinnvis. Fra og med 15. februar kan pasienter henvises til de første tilstandsspesifikke pakkeforløpene:

• Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne

• Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

• Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Pakkeforløpet skal tilpasses pasienten
Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Pakkeforløpene skal bidra til mer forutsigbarhet i behandlingen, mindre variasjon i tjenestene og et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet pasientene bor.

En måte å organisere tjenesten
Pakkeforløp er måten vi organiserer tjenesten på. Det er ikke et alternativ å takke nei til pakkeforløp, med mindre pasienten også takker nei til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Pasienten tilbys pakkeforløp som tilbud om spesialisthelsetjenester.

I Klinikk psykisk helse og avhengighet har det blitt gjort en stor innsats for å klargjøre og forberede til denne store kvalitetsreformen. Blant annet har klinikkens medarbeidere fått informasjonspakker, tilbud om flere e-læringskurs og over 1200 ansatte har fått muligheten til delta på klasseromskurs.

-Klinikkens medlemmer i registrerings- og kvalitetssikringsnettverket har vært sterkt involvert i opplæring og oppfølging. Våre kolleger i Avdeling for kliniske systemer har strukket seg langt for å bistå oss i denne prosessen. Pakkeforløpene er et løft for våre tre fagfelt som jeg opplever at hele Klinikk psykisk helse og avhengighet står sammen om. Jeg gleder meg til nyåret – først da får vi se hva pakkeforløpene virkelig fører med seg for våre pasienter, for pårørende og våre nærmeste samarbeidspartnere, sier klinikkleder Marit Bjartveit.

Avdeling for kliniske systemer ved OUS har laget en informativ animasjonsfilm om pakkeforløpene. Se filmen her!

All informasjon om pakkeforløpene fra myndighetene er samlet på Helsedirektoratets hjemmesider .

DIPS-bilde.jpg
I desember har det vært en intens kursperiode, der instruktører fra Klinikk psykisk helse og avhengighet har holdt kurs for klinikkens medarbeidere. Kursene har vært rettet mot alle som skal kode pakkeforløp. Klasseromsundervisningen har blitt avholdt både på Dikemark og i Forskningsveien med vekt på den praktiske registreringen i DIPS Arena. Instruktørene har gjort en stor innsats og fått mange positive tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

På bildet er instruktørene f.v: Magnus Weiby, Solvår Julin Haug, Karin Lystad, Elly Heggeland, rad to: Torill Jahren Larsen, Jeanette Svendsen, Eleni Xiros, rad tre: Heidi Helen Kirkesjøberg, Therese Halvorsen Mjåtveit, bakerst: Ingrid Breder Waller, Brit Kjersti Rydland og Mina Hogsnes.

Mariann Johannessen, Morten Aas og Ainie Quratulain var ikke tilstede da bildet ble tatt.
 

Fant du det du lette etter?