Nasjonal lansering av MAP

- Dette er en stor dag og en merkedag for oss som har jobbet med MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) og for dere som nå skal ta det i bruk, sa styringsgruppeleder Carl Fredrik Haaland da han ønsket velkommen til lanseringsseminaret for MAP mandag 16. september. 

​Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjon- og voldsproblematikk. Prosjektet har fått navnet MAP som står for møte med aggresjonsproblematikk. Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en omforent, standardisert og kvalitetssikret opplæring av ansatte.

Aggressive, truende og potensielt farlige situasjoner kan oppstå ved avdelinger som tar i mot og behandler mennesker med ulike psykiske- og følelsesmessige vansker. Aggresjonen kan blant annet ha sammenheng med pasientens helsesituasjon, frykt, opplevelse av avmakt eller institusjonsmiljøet i seg selv. Det er viktig at de ansatte kjenner til og forstår hva som kan ligge bak aggressiv atferd for å kunne møte pasienten på en konstruktiv og beroligende måte. En personalgruppe som mestrer stress, frykt og er bevisst makt/avmakt er bedre rustet til å formidle trygghet og sikkerhet i situasjonen, både til pasienten og ovenfor hverandre.

- MAP er et program der målet er å bidra til økt sikkerhet og trygghet for pasienter og personale samt redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder og bruk av makt og tvang. MAP har et sterkt etisk fundament hvor holdninger som empati, likeverd og respekt er sentrale begreper i vår filosofi for effektiv voldsforebygging og – håndtering, forklarer Carl Fredrik Haaland, leder i styringsgruppen.

Programmet er et samarbeidsprosjekt i SIFER-nettverket, de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna.

Programmet kan tilpasses ulike behov
Opplæringsprogrammet består av en manual med 10 kapitler: aggresjonsforståelse, voldsrisikovurdering og håndtering, voldsforebygging, forebyggende kommunikasjon, deeskalering, selvregulering, samhandling, håndteringsstrategier i kritiske situasjoner, fysiske teknikker og etterarbeid.

- Opplæringsmanualen er veldig fleksibel, alt etter behov. Hvert kapittel har et teoretisk fundament, skrevet av dyktige fagfolk, samt en undervisningsveileder. Flere brukere har bidratt med sine perspektiver i utformingen av manualen. Grunnkurset består av samtlige 10 kapitler, men kapitlene kan også presenteres som enkeltstående, selvstendige moduler, og derav tilpasses ulike rammer og behov, forteller Thomas Nag, daglig leder av MAP.

MAP 2.jpg

f.v Carl Fredrik Haaland, leder for styringsgruppen, Thomas Nag, daglig leder for MAP, Anne Aasen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst og Knut Rypdal, leder av SIFER Vest. Foto: Anne Martha Tvedt

Implementeringen er i gang
Etter å ha gjennomført en grundig testing og påfølgende evaluering våren 2019 har startskuddet nå gått for implementeringen av MAP-modellen i psykisk helsevern.

Den første instruktørutdanningen startet i Oslo den 17. september, og alle høstens utdanninger er fulltegnet. Instruktørutdanningene vil fremover tilbys i Trondheim, Bergen og Oslo. Det vil i tillegg kunne tilbys instruktørutdanninger i andre byer etter behov. I løpet av 2020 vil også MAP piloteres og implementeres i kommunal sektor. For mer info, se: https://sifer.no/map/

Nasjonalt opplæringsprogram
- Gratulerer med dagen. Det er ikke hver dag vi lanserer et nasjonalt opplæringsprogram. Det som er så flott er at dette er et nasjonalt arbeid der sentrale aktører og kunnskapsmiljøer i hele landet har samarbeidet. Hensikten har vært å danne et omforent kunnskapsgrunnlag og bedre klinisk praksis. Vi har fått en felles faglig plattform for å møte aggresjon og utageringsproblematikk, sa Anne Aasen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst til de fremmøtte.

 

MAP 1.jpg

Arbeidsgruppen: f.v: Gunnar Eidhammer, Jon Skjold, Kjell Kjærvik, Marius Engen, Martin Thorset Eriksen, Lone Viste, Thor Egil Holtskog, Bente Sundbye, Thomas Nag, Gunilla Maria Hansen og Torill Storhaug Fotland. Foto: Anne Martha Tvedt


Fant du det du lette etter?