HELSENORGE

"Det finnes hjelp": Et nytt og viktig tilbud

- Dette er et viktig tilbud. Viktig fordi det skal bidra til å forebygge seksuelle overgrep mot barn og viktig fordi det vil gi hjelp til en gruppe mennesker som ikke har et godt nok tilbud til nå. Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under den offisielle åpningen av Det finnes hjelp på Gaustad sykehus 1. september. 

Foto: Anders Bayer/Anne Martha B. Tvedt

Det finnes hjelp er en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn.

Et initiativ fra Redd Barna
Tilbudet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det hele startet som et initiativ etter en rapport fra Redd Barna i 2017.

Bilde av Marthe Halvorsen Kjærstad

Marthe Halvorsen Kjærstad

- Målet er å forebygge seksuelle overgrep mot barn. For å få til det må vi samtidig jobbe med mål nummer to, nemlig å hjelpe personer med seksuell interesse for barn å leve gode og meningsfulle liv uten å skade noen, forklarer psykologspesialist Marthe Halvorsen Kjærstad.

Kjærstad er enhetsleder ved Spesialpoliklinisk enhet i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus (OUS), som er ansvarlig for tilbudet i Oslo. Hos Det finnes hjelp, vil de som oppsøker hjelp møte behandlere med bred erfaring innen psykisk helsevern og med spesialkunnskap om seksuell interesse for barn.

Enkelt å få hjelp
Det skal være enkelt både å spørre om og å få hjelp. De som ønsker hjelp trenger ikke henvisning fra lege for å bestille time til behandling. De kan også chatte anonymt med rådgiverne i Det finnes hjelp.

Behandlingen foregår i poliklinikk og er lagt opp som individuell samtalebehandling med en psykolog eller psykiater. Kun områder som er kartlagt som relevant for pasientens individuelle behov vil bli lagt vekt på i behandlingen.

- Et flertall av de med seksuell interesse for barn lever med dette uten å skade andre, men med betydelige plager for dem selv. Skamfølelse, selvhat, selvmordstanker (og selvmordsforsøk), økt rusmisbruk og annen selvdestruktiv atferd er eksempler på det. For andre er situasjonen i ferd med å komme ut av kontroll, og terskelen for å begå overgrep mot barn senkes. Vi i Det finnes hjelp ønsker å bidra til at personer som opplever å ha det sånn skal få hjelp. De skal bli møtt med vennlighet, respekt, empati og anerkjennelse for at de søker hjelp. Ikke fordømmelse eller stigmatisering. Slik mener vi at overgrep mot barn kan unngås, forklarer Kjærstad.

Nasjonalt tilbud
Samtidig med åpningen i Oslo tilbys det også behandlingstilbud i poliklinikk i Stavanger og Bergen. Helse Midt-Norge og Helse Nord får egne tilbud i løpet av 2021.

Det finnes hjelp-tilbudet består av:
• en nettside med informasjon – detfinneshjelp.no
• en chat-tjeneste åpen hverdager fra kl. 12 til kl. 14
• klinikker for individuell behandling hos psykolog/psykiater

Oslo universitetssykehus har laget en videopresentasjon av Spesialpoliklinisk enhets virksomhet. Se filmen her!

Bilde av BJørn Guldvog, Marthe Halvorsen Kjærstad, Bent Høie, Bjørn Atle Bjørnbeth og Silje Berggrav

- Jeg vil takke alle som har bidratt i dette viktige arbeidet. Helsedirektoratet og alle nasjonale og internasjonale bidragsytere fortjener en stor takk for jobben med å få dette på plass. Gratulerer med dagen til oss alle sammen, sa helse og omsorgsminister Bent Høie i sin tale. Her avbildet med Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet, Marthe Halvorsen Kjærstad, enhetsleder ved Spesialpoliklinisk enhet, Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og Silje Berggrav, forfatter av Redd Barna- rapporten som er bakgrunnen for Det finnes hjelp.

Bilde av de ansatte ved Spesialpoliklinisk enhet

Spesialpoliklinisk enhet (SPE) holder til på Gaustad sykehus. Fra bakerst og til venstre: Mikael Emanuel Tejera (psykologspesialist), Sjur Dugstad (psykologspesialist), Cordula Hullman (psykologspesialist), Trine O. Persson (administrasjonsrådgiver), Annanthan Arumugam (psykolog), Mari Winje (psykolog), Karine Seippel (psykologspesialist), Hilde Husby Christensen (psykolog), Einar Lund Guldberg (psykolog). Fremme: Åse-Bente Rustad (fagutviklingssykepleier), Marthe H. Kjærstad (enhetsleder) og Anne Margrethe Myhre (psykiater)

Bilde av chatrom og behandlingsrom

Bilde t.v.: Hver dag fra kl 12-14 sitter Karine og de andre i Det finnes hjelp klar for å gi råd og veiledning på chat. Bilde t.h.: Spesialpoliklinisk enhet har lagt vekt på at behandlingsrommene skal oppleves som et godt sted å være. En trygg atmosfære og hyggelige omgivelser kan gjøre det enklere å snakke om vanskelige ting.


 

Fant du det du lette etter?