Åpning av NKUP

Gratulantene stod i kø da Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP) markerte den offisielle åpningen. Dyktige fagpersoner fortalte om veien frem til etableringen og seks paneldebattanter bidro med meninger om hvor kompetansetjenesten bør prioritere å bruke ressursene sine.

Jonas Fjeld, Ben Basgård og Hans Cato Kristiansen underholdt
Hans Cato Kristiansen, Ben Basgård og Jonas Fjeld dukket overraskende opp for å underholde gjestene. Foto: Knut Hattrem

Gjestene gjorde store øyne da Jonas Fjeld entret lokalet med gitaren sin. - Engler i sneen har sin egen sang. Når natta er som svartest synger de om soloppgang, sang Fjeld sammen med musikerne Ben Basgård og Hans Cato Kristiansen. Sistnevnte er i tillegg til å være artist ansatt som nattevakt ved sykehuset.

Idéen om å opprette en nasjonal kompetansetjeneste for denne pasientgruppen ble født allerede i 2008. Den gang ble det avslag på søknaden. -Men vi ga aldri opp tanken om å få tildelt denne tjenesten fra Helsedirektoratet. Vår erfaring gjennom det kliniske arbeidet var at dette var et kompetansesvakt område nasjonalt og at det var behov for et kunnskapsløft, sa seksjonsleder Anne-Karin Rustad Rudi.

Likt behandlingstilbud for alle

Cecilie Skule fra Helse Sør-Øst lytter

Avdelingsdirektør Cecilie Skule representerte Helse Sør-Øst under åpningen. Foto: Knut Hattrem

I tildelingen fra Helsedirektoratet står det at kompetansetjenesten skal sikre kompetansespredning i hele landet innenfor sitt spesifiserte fagområde. Den skal også bidra aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning til en definert målgruppe i helsetjenesten.

Ellen Kathrine Munkhaugen, som er leder av den nyetablerte kompetansetjenesten, la i sitt innlegg vekt på Helsedirektoratets krav om at resultatene skal vises ved at ny kunnskap blir tatt i bruk i klinikkene, og at NKUP skal nå ut til hele landet. Munkhaugen fortalte at i tillegg til å kommunisere via internett, blir det viktig å møte personer ansikt til ansikt.-I møte mellom mennesker skapes kunnskap. Så direkte kontakt og nettverk vil være av virkemidlene vi tar i bruk, sa hun.

Munkhaugen fortalte også at kompetansetjenesten allerede har rukket å invitere seg selv til alle sykehusene i landet. -Vi håper det blir tatt godt imot. NKUP skal være et sted hvor klinikere på en enkel måte skal få tilgang til kunnskap som de trenger for å yte gode helsetjenester, uansett hvor de bor, avsluttet Munkhaugen.