HELSENORGE

NOU om autisme og Tourette overlevert

Autisme- og Touretteutvalget la 6. februar frem sin utredning om tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.

Ellen K. Munkhaugen sitter i autisme- og Touretteutvalget
Ellen K. Munkhaugen, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse, sitter i autisme- og Touretteutvalget.

Utredningen ble overlevert helse- og omsorgsminister Bent Høie i form av en NOU.

Utvalgets oppdrag har vært å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom, og foreslå hvordan en kan forbedre tjenestene i et livsløpsperspektiv.


- Vi har under arbeidet med dette møtt mange fornøyde brukere, men også såpass mange som ikke er fornøyd med dagens tilbud at vi mener å ha belegg for å si at det er mange som opplever at de ikke får de tjenestene de har krav på, fortalte utvalgsleder Kari Paulsrud. 

Utredningen inneholder rundt 60 konkrete tiltak.
 
- Dette er et viktig arbeid og det er utfordringer på dette området i hele samfunnet, sa Bent Høie da han mottok utredningen.

Utredningen skal nå ut på høring.

Tilbake til NKUP