HELSENORGE

Ny nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA) har fått ansvaret for å drifte en nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse fra og med januar 2019.

Anne-Karin Rustad Rudi og Trine Lise Bakken

​PUA, med tilholdssted på Dikemark, har drevet med kompetansehevende prosjekter i over tjue år.

-Å få tildelt en nasjonal kompetansetjeneste på dette området innebærer både en erkjennelse av at også mennesker med utviklingshemming utvikler psykiske lidelser, samt at mer kompetanse er nødvendig for å kunne gi likeverdige tjenester uavhengig av hvor i landet pasientene bor, forklarer seksjonsleder Anne-Karin Rustad Rudi.

Målgruppen for kompetansetjenesten er personer med utviklingshemming, eventuelt også med autismespekterforstyrrelse, som har psykiske lidelser. Mange av pasientene har i tillegg andre komorbide tilstander innen nevrologi og somatikk.

Økt kunnskap og ferdigheter
-Oppgavene i en slik tjeneste omfatter først og fremt prosjekter som gir økt kunnskap og ferdigheter hos fagpersoner samt formidling av kompetanse. Den første oppgaven til den nyopprettede kompetansetjenesten vil være å kartlegge hull i behandlingskjeden til pasientene over det ganske land. Tjenesten vil i størst mulig grad være rettet inn mot aktuelle spesialisthelsetjenester i tett samarbeid med det etablerte tjenesteapparatet. Målsettingen er å bygge opp og være førende for kompetanseheving i hele landet, forklarer Rustad-Rudi.

Leder for den nye nasjonale kompetansetjenesten vil bli ansatt i løpet av våren. Foreløpig planlegges arbeidsoppgavene av Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder i PUA. Bakken skal arbeide med tilsvarende oppgaver i den nye tjenesten, og har tjue års erfaring med prosjektledelse og forskning innen utviklingshemming og psykisk helse. Når leder og kommunikasjonsrådgiver er på plass, vil det ansettes fagpersoner innen medisin, psykologi og miljøterapi. Økonomien vil avgjøre stillingenes størrelse.

Les stillingsutlysningen for enhetsleder her og kommunikasjonsrådgiver her.

Bilde av PUA på Dikemark

PUA holder til i fine omgivelser på Dikemark


 

Fant du det du lette etter?