RASP Flerfamilieterapi - datoer for gruppeoppstart

Her finner du oversikt over oppstartsdatoer for flerfamiliegrupper på RASP

Oppstart for neste flerfamiliegruppe:

Mandag 23.oktober 2017

Det vil i forkant av oppstarten arrangeres et informasjonsmøte for familier som vurderer flerfamiliegruppebehandling på Rasp. Til dette møtet kommer tidligere deltakere fra flerfamiliegrupper og forteller om hvordan det er å være med i disse gruppene.

Informasjonsmøtet holdes tirsdag 17.oktober 2017 kl. 18:00 – 20:00

Den første samlingen varer i 4 dager. 6 - 8 familier deltar i hver flerfamiliegruppe. Behandlingen har ca. 6 måneders varighet. Familiene samles ca. 5 ganger i løpet av perioden, dette utgjør totalt 10-11 dager.

Tilbudet gis til familier som en støtte til å ivareta omsorgen hjemme og til å kunne benytte det lokale hjelpeapparat i størst mulig omfang. Familier som er tilknyttet lokal BUP søkes til behandlingen gjennom vanlige henvisningsrutiner til sykehuset.