Intensivpsykiatrisk døgnenhet

Intensivpsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet og holder til i 3. etasje i Granlibygningen på Dikemark. Pasienter som legges inn i Regional sikkerhetsavdeling blir tatt i mot i egen mottaksenhet i Intensivpsykiatrisk døgnenhet. Enheten har et eget mottaksteam som organiserer og har ansvar for samtlige mottak. Mottaksteamet er forpliktet til å kunne ta i mot en pasient innen 24 timer, dersom det skulle være påkrevet.

Les mer om Intensivpsykiatrisk døgnenhet

Intensivpsykiatrisk døgnenhet

Enhetens målgruppe er pasienter som er på et akutt stadium i sin sykdom og har behov for utredning og intensiv behandling. Pasientene som behandles i enheten har høy risiko for utagering og voldelig atferd. Pasientene er i behov av et høyt nivå av rømningssikkerhet, aggresjonskontroll, tett oppfølging og høy bemanningsfaktor. Flere pasienter har behov for skjerming.

Fokuset i Intensivpsykiatrisk døgnenhet er psykiatrisk utredning og etablering av behandlingsrelasjoner mellom pasient, behandler og miljø.

Etter endt behandling i Intensivpsykiatrisk døgnenhet blir ca. 50 % av pasientene til en av de andre enhetene i Regional sikkerhetsseksjon; Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet eller Rettspsykiatrisk døgnenhet. Den andre halvdelen tilbakeføres til henvisende instans; annen psykiatrisk avdeling, DPS (distriktpsykiatriske sentra) eller fengsel.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.