HELSENORGE

Rettspsykiatrisk poliklinikk

Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP) utfører psykiatriske vurderinger på oppdrag fra Oslo, Øst og Sør-Øst politidistrikt. Poliklinikken gjennomfører primært prejudisielle observasjoner, i tilfeller der påtalemyndigheten stiller spørsmål om siktedes tilregnelighet. Med utgangspunkt i straffelovens utilregnelighetsbestemmelser vurderes hvorvidt det er behov for fullstendig judisiell observasjon. REP gjør også vurderinger av evne til å møte i retten, førerkortvurderinger, våpenlisensvurderinger med mere. 

REP har undersøkelseslokaler i Sentralarresten på Politihuset på Grønland. Klientene møter poliklinisk for vurdering, enten innkalt fra eget hjem eller fremstilt fra varetekt eller arrest. 

Fant du det du lette etter?