Rettspsykiatrisk poliklinikk

Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP) utfører psykiatriske vurderinger på oppdrag fra Oslo, Øst og Sør-Øst politidistrikt. Poliklinikken gjennomfører primært prejudisielle observasjoner, i tilfeller der påtalemyndigheten stiller spørsmål om siktedes tilregnelighet. Med utgangspunkt i straffelovens utilregnelighetsbestemmelser vurderes hvorvidt det er behov for fullstendig judisiell observasjon. REP gjør også vurderinger av evne til å møte i retten, førerkortvurderinger, våpenlisensvurderinger med mere. 

REP har undersøkelseslokaler i Sentralarresten på Politihuset på Grønland. Klientene møter poliklinisk for vurdering, enten innkalt fra eget hjem eller fremstilt fra varetekt eller arrest. REP har fra og med 01.01.2019 fem faste ansatte, to psykiatere, to psykologspesialister og én administrasjonskonsulent, og har i tillegg to psykiatere som bistår ved behov.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Besøksadresse:

Grønlandsleiret 44, Oslo
0032 Oslo

Postadresse:

Oslo politidistrikt v/Rettspsykiatrisk poliklinikk
Postboks 2093 Vika
0125 Oslo

Justissektoren kan oversende saker via Altinn. Vårt organisasjonsnummer er 921 044 739.

Telefon
22 66 94 26
Fant du det du lette etter?