Rettspsykiatrisk poliklinikk

Rettspsykiatrisk poliklinikk utfører psykiatriske vurderinger på oppdrag fra Oslo, Øst og Sør-Øst politidistrikt. Enheten gjennomfører primært prejudisielle observasjoner, i tilfeller der påtalemyndigheten stiller spørsmål om siktedes tilregnelighet. Med utgangspunkt i straffelovens utilregnelighetsbestemmelser vurderes hvorvidt det er behov for fullstendig judisiell observasjon. Enheten gjør også vurderinger av evne til å møte i retten, førerkortvurderinger, våpenlisensvurderinger med mere. 

Enheten er lokalisert i Politihuset på Grønland. Klientene møter poliklinisk for vurdering, enten innkalt fra eget hjem eller fremstilt fra varetekt eller arrest. 

Enheten har tre faste ansatte, én psykiater, én psykologspesialist og én administrasjonskonsulent.  Enheten har også knyttet til seg to psykiatere som bistår ved behov.

Kontakt

Oppmøtested

Besøksadresse:

Grønlandsleiret 44, Oslo
0032 Oslo

Postadresse:

Oslo politidistrikt v/Rettspsykiatrisk poliklinikk
Postboks 2093 Vika
0125 Oslo

Telefon
22669426
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.