Rettspsykiatrisk poliklinikk

Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP) utfører psykiatriske vurderinger på oppdrag fra Oslo, Øst og Sør-Øst politidistrikt. Poliklinikken gjennomfører primært prejudisielle observasjoner, i tilfeller der påtalemyndigheten stiller spørsmål om siktedes tilregnelighet. Med utgangspunkt i straffelovens utilregnelighetsbestemmelser vurderes hvorvidt det er behov for fullstendig judisiell observasjon. REP gjør også vurderinger av evne til å møte i retten, førerkortvurderinger, våpenlisensvurderinger med mere. 

REP har undersøkelseslokaler i Sentralarresten på Politihuset på Grønland. Klientene møter poliklinisk for vurdering, enten innkalt fra eget hjem eller fremstilt fra varetekt eller arrest. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Besøksadresse:

Grønlandsleiret 44, Oslo
0032 Oslo

Postadresse:

Oslo politidistrikt v/Rettspsykiatrisk poliklinikk
Postboks 2093 Vika
0125 Oslo

Justissektoren kan oversende saker via Altinn. Vårt organisasjonsnummer er 921 044 739.

Telefon
22 66 94 26
Fant du det du lette etter?