Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet i Regional sikkerhetsseksjon, og holder til i 2. etasje i Granlibygningen på Dikemark. Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhets målgruppe er pasienter som er på et stadium i sin sykdom og behandling hvor den akutte sykdomsfasen er over.

Les mer om Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Enheten er organisert slik at pasientene, når de søkes hit, forventes å ha en viss generell fungering, samt at eventuell utageringsproblematikk er noe avdempet. Pasientene i Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet har kommet til et punkt i sitt behandlingsforløp hvor de er i stand til å forholde seg til medpasienter og miljøet i enheten forøvrig.

Målet med behandlingen i Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet er tilfriskning ved egenomsorgsevne, dempet symptomtrykk og økt livskvalitet.

Pasientene i Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet videreføres i all hovedsak til rettspsykiatrisk døgnenhet, andre psykiatriske enheter, DPS (distrikpsykiatriske sentra) eller fengsel.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.