Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet i Regional sikkerhetsseksjon, og holder til i 2. etasje i Granlibygningen på Dikemark. Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhets målgruppe er pasienter som er på et stadium i sin sykdom og behandling hvor den akutte sykdomsfasen er over.

Les mer om Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet

Enheten er organisert slik at pasientene, når de søkes hit, forventes å ha en viss generell fungering, samt at eventuell utageringsproblematikk er noe avdempet. Pasientene i Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet har kommet til et punkt i sitt behandlingsforløp hvor de er i stand til å forholde seg til medpasienter og miljøet i enheten forøvrig.

Målet med behandlingen i Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet er tilfriskning ved egenomsorgsevne, dempet symptomtrykk og økt livskvalitet.

Pasientene i Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet videreføres i all hovedsak til rettspsykiatrisk døgnenhet, andre psykiatriske enheter, DPS (distrikpsykiatriske sentra) eller fengsel.

Kontakt