HELSENORGE

Somatoforme lidelser med nye perspektiver

Med over 300 deltakere og anerkjente norske og internasjonale forelesere var det god stemning i Store auditorium på Rikshospitalet da Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening arrangerte fagseminar om somatoforme lidelser den 9. oktober.

​Av særlig interesse var nye perspektiver på somatoforme lidelser og potensielt bedre diagnostiske verktøy i kommende ICD-11.

Fra MUS til positive kriterier
Professor Birgitte Boye innledet med en oversikt over hvilke diagnostiske kategorier vi har i dag og hva som forventes i ICD-11. Les Boyes presentasjon her.

Fra Hamburg snakket professor Bernd Löwe om den problematiske betegnelsen «medisinsk uforklarlige symptomer» som betyr bare «fravær av andre forklaringer». Gledelige nyheter er at i ICD-11 forventer en overgang fra «negative funn» og «medisinsk uforklarlige symptomer (MUS)» til positive diagnostiske kriterier, inkludert affektive, kognitive og atferdskriterier. Dette vil øke den kliniske anvendelse og forståelse, samt redusere stigma for pasienten. Löwe mener at somatoforme lidelser antagelig er underdiagnostisert. Les presentasjonen her.

Nye psykologiske perspektiver
Eksperimentpsykologen og professor, Omer van den Bergh fra universitet i Leuven, Belgia demonstrerte hvordan psykosomatiske symptomer kan gjenskapes i et laboratorium, for eksempel ved inhalasjon av CO2 - tilsatt forskjellige smaker. Videre snakket han om hvordan personer med høy grad av «somatiserende personlighetstrekk» er svært dårlige til å lokalisere og kategorisere naturlige kroppslige endringer.

Van den Bergh forklarte at man også kan fremprovosere og «lære» seg «symptomer» som ikke finnes ved påvirkning av følelser til personer med «negative holdninger». Kunnskapen om hvordan negative-motivasjonelle følelser alene kan feiltolkes som kroppslige symptomer hos denne pasientgruppen. Alle disse perspektivene benyttes nå i behandlingen av disse lidelsene, for eksempel ved at pasienten kan lære sammenhengen mellom følelser og hva som skjer i kroppen (affektbevissthet). Les presentasjonen her.

Biologiske perspektiver
Professor Ulrik Malt tok de fremmøtte med i et visuelt dypdykk i reseptorer, hormoner og proteinsynteser. Kunnskapen om kroppens fysiologiske systemer er svært viktig ved biologiske behandlingsmetoder, som for eksempel ved bruk av medisiner. Medisiner kan brukes alene eller sammen med psykoterapi.  Les presentasjon her.

Psykosomatiske smerter
NTNU professor Egil Fors minnet om at definisjonen på smerte er en subjektiv opplevelse. Oppfattelsen av smerte sitter i hjernen og er ikke nødvendigvis knyttet til vevsskade. Smertelindring på sikt bør være reduksjon og ikke fravær av smerte. Fors understreket at allmennlegen bør være en koordinator for målgruppen med psykosomatiske smerter. Dette for å unngå utallige og farlige undersøkelser av for mange spesialister. Les presentasjonen her.

Psykoterapi ved Somatoforme lidelser
Postdoktor, klinisk psykolog og psykoterapeut Meike Shedden-Mora fra Hamburg avrundet fagseminaret med å snakke om utfordringene et spesialisert helsevesen har med å ta vare på psykosomatiske pasienter. Å komme tidlig i behandling gir bedre prognose også for «den innbilte syke.» Dette kan by på utfordringer da pasientene ofte blir betegnet som «brysomme», de «doktor-shopper» og utfordrer lege-pasientforholdet på mange måter. Å plukke opp komorbide psykiske lidelser og suicidal atferd kan være et viktig fokus. Shedden-Mora mener behandlingen bør være et samarbeid med allmennmedisin og spesialisthelsetjenesten. Les presentasjonen her.

Forelesere fagseminar, internett.jpg
Foreleserne: f.v Egil Fors, Omer van den Bergh, Meike Shedden-Mora, Ulrik Malt, Birgitte Boye og Bernd Löwe.

Fant du det du lette etter?