Akuttenheten - Søndre Oslo DPS

Akuttenheten er et lavterskeltilbud som tilbyr behandling til mennesker i akutte psykiske kriser, der det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Fokus ligger på å styrke den enkeltes mulighet til mestring og å hindre alvorlig utvikling av krisen.

Les mer om Akuttenheten - Søndre Oslo DPS

Akuttenheten - Søndre Oslo DPS

Akuttenheten er et tverrfaglig og ambulant team, som kan møte den hjelpetrengende i egen bolig eller hos aktuelle samarbeidspartnere. Vi samarbeider blant annet med pårørende, fastleger, bydel og legevakt, og kan gi oppfølging i inntil tre uker. Sammen med poliklinikkene ved Søndre Oslo DPS og akuttseksjonen i Klinikk psykisk helse og avhengighet samarbeider vi om øyeblikkelig hjelp, og vi ønsker å gi et tilgjengelig og tilpasset akuttilbud som en del av spesialisthelsetjenesten. Vi disponerer 1 kriseseng (maksimal innleggelse 7 dager) i Døgnbehandlingsenhet 1.

Målgruppe: Personer over 18 år i akutt psykisk krise. Alle med behov for øyeblikkelig hjelp til vurdering av sin psykiske helsetilstand kan henvende seg til Akuttenheten.

Kontakt
Akuttenheten kan kontaktes pr. telefon eller ved henvendelse direkte til hovedekspedisjonen i Helga Vaneks vei 6. Vakttelefon: 992 16 529. Åpningstid: Mandag - fredag kl 08.00 - 21.00. Helg og helligdager stengt.

Utenom Akuttenhetens åpningstid kan følgende instanser kontaktes:
Oslo kommunale legevakt, tlf. 116 117, Storgaten 40. Døgnåpent.
Psykiatrisk legevakt: Oppmøte i Storgaten 40. Hverdager kl 16.00 - 22.00,
helg kl 12.00 - 22.00.
Sosial og ambulant akuttjeneste, tlf. 23 48 70 90, Storgaten 40. Døgnåpent.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Ved øyeblikkelig hjelp i Akuttenheten er det ikke nødvendig med henvisning.

Kontakt

Oppmøtested
Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00 . Vakttelefon 992 16 529 .
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30.
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Søndre Oslo DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

OUS Mortensrud

Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Praktisk informasjon

Kollektivtrafikk til OUS Mortensrud

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Parkering OUS Mortensrud

​Det er parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis må hentes i hovedekspedisjonen.