HELSENORGE

Ambulant akuttenhet - Søndre Oslo DPS

Akuttenhet er et lavterskeltilbud som tilbyr behandling til mennesker i akutte psykiske kriser, der det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Fokus ligger på å styrke den enkeltes mulighet til mestring og å hindre alvorlig utvikling av krisen.

Fant du det du lette etter?