HELSENORGE

Stor genstudie gir ny kunnskap om risikoen for bipolar lidelse

I studien avdekker forskerne dobbelt så mange genvarianter som gir risiko for bipolar lidelse, enn det som tidligere har vært kjent. Det gjør at vi får en bedre biologisk forståelse av bipolaritet. 

Når en person har bipolar lidelse, svinger humøret. I perioder kan hverdagen preges av depresjon. I andre perioder dominerer en følelse av oppstemthet og mye energi, en tilstand som omtales som hypomani eller mani. 

Bipolar lidelse kan være arvelig. Men også en rekke omstendigheter i livet, alt fra barndomstraumer, vold og overgrep til rusmisbruk, kan gi økt risiko. Samtidig er det fortsatt mye som ikke er forstått om hvordan bipolar lidelse oppstår og utvikler seg.

Nye funn kan bidra til bedre behandling

I en fersk studie har forskerne nå funnet 64 nye genvarianter som øker sjansen for at sykdommen oppstår. Det viser seg at gener som gir økt risiko for bipolar lidelse ofte henger sammen med signaloverføringer i hjernen. Disse signaloverføringene er i mange tilfeller forbundet med kalsium.

Forskerne mistenker derfor at medisin som blokkerer kalsium, som i dag brukes mot høyt blodtrykk, kan gi en pekepinn på hvordan behandlingen av bipolar lidelse kan bli bedre. Men det er noe som forskerne skal undersøke nærmere i videre studier, og antar at det vil ta flere år før de kan si noe sikkert.

Forskjeller mellom bipolar lidelse type 1 og type 2

Når det gjelder bipolar lidelse type 1, fant forskerne en større genetiske likhetstrekk med schizofreni. Bipolar lidelse type 2 hadde mer til felles med gener som er forbundet med alvorlig depresjon.

Det ble også avdekket genetisk overlapp mellom bipolar lidelse og søvnforstyrrelser, i tillegg til bruk av alkohol og rusmidler, som kan tyde på felles underliggende årsaker.

Verdens største genetiske studie

Hele 7,5 millioner genvarianter er undersøkt i studien. 415 000 forsøkspersoner har deltatt, og mange av deltagerne er norske.

Resultatene ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Genetics 17. mai i år, og ble ledet av ledet av Ole A. Andreassen som er leder ved det norske senteret for forskning på mentele lideser NORMENT, som er tilknyttet Oslo Universitetssykehus.

Studien er den største genetiske studien som noen gang har blitt gjort på biploar lidelse.

Forskerne er i gang med nye og større genetiske studier på bipolar lidelse. De forventer med andre ord å finne flere genvarianter i årene framover, noe som vil kunne gi ny og viktig kunnskap om lidelsen.

Referanse

Mullins et al. (2021). Genome-wide association study of more than 40,000 bipolar disorder cases provides new insights into the underlying biologyNature Genetics