Offisiell åpning av Døgnbehandlingsenhet 3 og legemiddelfritt døgntilbud ved Søndre Oslo DPS

Etter tre år i nytt hus på OUS Mortensrud ble endelig Døgnbehandlingsenhet 3 offisielt åpnet fredag 25. mai. Samtidig ble det markert at Søndre Oslo DPS har etablert fire legemiddelfrie senger i Døgnbehandlingsenhet 2.

 

​Medarbeidere, lokal brukerrådsrepresentant, ledelse og samarbeidspartnere i Klinikk psykisk helse og avhengighet, samt bydelene i opptaksområdet, var invitert til åpningen.

Det legemiddelfrie døgntilbudet ved Søndre Oslo DPS gjelder pasienter i hele opptaksområdet til Oslo universitetssykehus. Pasientene må ønske legemiddelfri behandling og samtidig være i behov av døgninnleggelse. Seksjonsleder Marit Krogsrud understreket at hun håper det legemiddelfrie tilbudet er noe hele klinikken kan eie sammen fordi pasientene ofte går på kryss og tvers mellom avdelinger, seksjoner og enheter.

Hun informerte samtidig om døgnseksjonens organisering og tilbud. De legemiddelfrie sengene er lagt til Døgnbehandlingsenhet 2, som ellers tilbyr utredning og behandling til pasienter med psykoselidelser. Den nyoppstartede Døgnbehandlingsenhet 3 tilbyr i første rekke korte krise- og stabiliseringsopphold, og pasientene henvises ofte fra akuttpsykiatrisk avdeling. Enheten har også to brukerstyrte senger og to senger som disponeres av den Ambulante akuttenheten ved Søndre Oslo DPS. Døgnbehandlingsenhet 1 tilbyr utredning og behandling til pasienter med alle andre typer psykiske lidelser.

Bilde av Marianne Sveen
Marit Krogsrud

 
Et maraton over flere år
Under den offisielle åpningen mimret klinikkleder Marit Bjartveit tilbake til 2012, da det hang store ark med planer for Mortensrud i de gamle lokalene på Holmlia. - Mortensrud har hatt en lang reise, men nå er vi her, og har åpnet alle tre sengepostene. Jeg vil spesielt takke avdelingsleder Petter Bugge og seksjonsleder Marit Krogsrud for at dere har stått på for å få dette gjennomført, for dette har vært et maraton over flere år, og det krever enorm utholdenhet og ikke miste hverken tro eller håp om at det lar seg gjennomføre, sa Bjartveit i sin tale.

Bilde av Marianne Sveen

Døgnseksjonen ved Søndre Oslo DPS er så heldig å ha Marianne Sveen ansatt som sykepleier. Hun var nylig å se som deltager i Århundrets stemme på TV2. På åpningen sang hun en nydelig versjon av Simple Minds-låten Don’t you forget about me før hun fikk alle tilhørerne til å trampe og klappe takten til Nina Simone-låten Be my husband.

Bakgrunn og historikk
Psykologspesialist Mads Kopperud presenterte bakgrunn og historikk for legemiddelfrie tilbud. I 2011 etablerte flere brukerorganisasjoner "Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp". Fellesaksjonen er spesielt opptatt av valgfrihet for pasienten og brukerne, ikke tvangsmedisinering og at det ikke skal utøves press for å ta medisiner. Helse Sør-Øst har vært opptatt av at tilbudet skal integreres som en del av et større opplegg som går på at psykisk helsevern skal være basert på frivillighet i størst mulig grad. Det å kunne velge behandling og pasientenes autonomi er tillagt stor vekt.

Variert  tilbud
Tilbudet ved Søndre Oslo DPS er basert på kognitiv terapi individuelt og i gruppe, kostholds- og livsstilstiltak og fysisk aktivitet. Det ansettes i disse dager musikkterapeut og idrettspedagog, som vil bidra til å videreutvikle behandlingstilbudet i hele døgnseksjonen.

- Jeg er veldig stolt av døgnseksjonen vår, av medarbeiderne der, av miljøterapien vi gir og måten vi håndterer pasientene på. Og jeg er stolt av den nye enheten, med helt nye medarbeidere, som allerede er oppe på et godt nivå i behandlingen. I tillegg er vi glade for å ha fått oppgaven med å etablere et legemiddelfritt døgntilbud, sa avdelingsleder Petter Bugge i sin tale.

Bilde av Petter Bugge
 Petter Bugge


Viktig med god informasjonsflyt
Bydelene i opptaksområdet; Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø, er godt fornøyd med etableringen av den nye døgnenheten. Eva Salomonsen og Randi Gilberg Salvigsen fra bydel Østensjø forklarte hvilke forventninger de har til Søndre Oslo DPS og spesialisthelesetjenesten. Samtidig har de også store forventninger til seg selv og hva primærhelsetjenesten skal levere.

- Alle pasientforløp krever samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og særlig viktig er det å sørge for god informasjonsflyt. Vi samarbeider om mange gode prosjekter, har gode dialoger med hverandre og de beste muligheter for å levere bedre tjenester til pasientene og brukere, sa de to.

Eva Salomonsen og Randi Gilberg Salvigsen fra bydel Østensjø
Eva Salomonsen og Randi Gilberg Salvigsen fra bydel Østensjø

 

 
Bilder fra Døgnbehandlingsenhet 3:

Bilde av Døgnbehandlingsenhet 3
Bilder fra Døgnbehandlingsenhet 3:
Bilder fra Døgnbehandlingsenhet 3:
Bilder fra Døgnbehandlingsenhet 3: