Ønsker å gi seksuell helse mer plass i psykisk helsevern

Ved Søndre Oslo DPS er det opprettet en egen interessegruppe for sexologi. Gruppen ønsker å bedre kompetansen og fokuset på seksuell helse i psykisk helsevern.

 

Interessegruppen, som har eksistert siden februar i år, består av klinisk sosionom Gro Jacobsen, vernepleier Sofie Brune og psykiater Karolina Viktorsson. De to førstnevnte har i tillegg videreutdanning som sexologiske rådgivere.

I møtet med pasienter innen psykisk helsevern er seksuell helse ofte et relevant tema. Allikevel virker det som et sjeldent tema i konsultasjoner. Interessegruppen ønsker å sette det mer i fokus  da det vil kunne gi bedre behandling. Seksualitet er for mange fortsatt et tabubelagt område. Det er nødvendig å øke kunnskapen til helsepersonell om seksuell helse slik at de kan snakke med pasientene om dette temaet.

Nærhet og bekreftelse
Alle mennesker har en seksuell helse, som påvirker den psykiske helsen, på godt og vondt. Det handler blant annet om nærhet og bekreftelse. God seksuell helse gir økt livskvalitet og virker forebyggende, mens en dårlig seksuell helse gir tapsopplevelser, følelser av mindreverdighet og skam. Det kan i sin tur gir en økt selvmordsrisiko.

Viktig kompetanse
Det finnes mange eksempler på hvordan psykisk og seksuell helse påvirker hverandre. En vanlig bivirkning ved bruk av antidepressive medisiner er nedsatt lyst. Dersom det blir fanget opp, kan pasientene få prøve annen medisin, som forhåpentligvis gir mindre bivirkninger. Seksuelle overgrep kommer ofte opp i anamnesen ved utredning av psykisk lidelse.

Kjønnsinkongruens
Det har nylig vært skrevet mye i media om kjønnsinkongruens og det er viktig at helsepersonell generelt har kunnskap om ulike kjønnsuttrykk. Transseksualisme har i nye ICD-11 byttet navn til kjønnsinkongruens og diagnosen finnes nå i et kapitel om seksuell helse og ikke lenger i kapitelet om psykiske lidelse.

Gruppen ønsker mer samarbeid med eksterne instanser, både for å drøfte pasienter, men også for å henvise videre. Ut fra hva Interessegruppen for sexologi kjenner til, så er dette den første gruppen i psykisk helsevern med spesielt fokus på seksuell helse. De ønsker at det skal bli flere lignende grupper i Norge og at det også kommer mer forskning på sammenhengene mellom sexologi og psykiatri.

I september reiser gruppen til Turku i Finland for å presentere seg og sitt arbeid på NACS’s (Nordic Association of Clinical Sexology) årlige konferanse. I november har de invitert psykiater og spesialist i sexologi Haakon Aars, til å undervise på Søndre Oslo DPS.

Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

Foto: Shutterstock

Fant du det du lette etter?