Ambulant psykosebehandling - Søndre Oslo DPS

Ambulant psykosebehandling tilbyr et tverrfaglig og arenafleksibelt behandlingstilbud for voksne. Enheten behandler pasienter med alvorlige lidelser innen psykosespekteret, der pasientene har behov for sammensatte og langvarige tjenester. Det må også være behov for at behandlingen utføres arenafleksibelt/ambulant.

Les mer om Ambulant psykosebehandling - Søndre Oslo DPS

Ambulant psykosebehandling - Søndre Oslo DPS

Behandlingen tar utgangspunkt i pasientenes ressurser, og i samarbeid med pasientene lages mål for behandlingen. Individuell plan (IP) eller samhandlingsplan brukes for koordinering og kontinuitet av tjenestene. Viktige samhandlingsaktører er fastleger og bydelenes helse- og sosialtjenester. Med samtykke fra pasientene inkluderer vi også pasientenes familie/nettverk.

Mål for behandlingen er at pasientene skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet i egen tilværelse utenfor institusjon.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Oppmøtested
Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.
Telefon
23 02 30 00
Sentralbord mandag - fredag kl 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Søndre Oslo DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

OUS Mortensrud

Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Praktisk informasjon

Kollektivtrafikk til OUS Mortensrud

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Parkering OUS Mortensrud

​Det er parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis må hentes i hovedekspedisjonen.