Røykeslutt

Hjelp til å slutte å røyke eller snuse? Det finne hjelpemidler og veiledning som kan gi støtte og gjøre det enklere å slutte.

 

​Å slutte å røyke er bra for kroppen – det vet alle. Noen av gevinstene kan merkes allerede etter 20 minutter. Se hva som skjer i kroppen når man slutter å røyke: Gevinster ved røykeslutt.

Snakk gjerne med helsepersonell om hjelp til snus- og røykeslutt, både en behandler og fastlegen kan gi hjelp og veiledning i slutteprosessen. Det finnes ulike hjelpemidler som kan gjøre det lettere å slutte.

Helsedirektoratet anbefaler at alle som ønsker å slutte å røyke bør få tilbud om strukturert hjelp til avvenning, og bør vurderes med tanke på bruk av legemidler til røykeslutt.

Elektroniske hjelpemidler

På nettsidene til helsenorge.no finnes god informasjon og tips om snus- og røykeslutt. Her kan du laste ned Slutta, som er en App for mobil og nettbrett for den som vil slutte med røyk eller snus.

Logo Slutta

Slutta-appen gir:

  • Daglige motivasjonsmeldinger
  • Råd og tips til hvordan du kan klare å slutte
  • Beregninger på hvor mye du sparer
  • Oppdatert statistikk på hvor lenge du har holdt ut
  • Oversikt over giftstoffer i røyk og snus
  • Fakta om konsekvenser av tobakksbruk
  • Mulighet for å dele på Facebook

Kurs og veiledning i snus- og røykeslutt – Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr veiledning i gruppe og personlig veiledning for snus- og røykeslutt. Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan henvise til Frisklivssentralen, eller man kan selv ta kontakt med den lokale Frisklivssentralen.

I Oslo finnes det frisklivssentral i 11bydeler. Informasjon og link til den lokale frisklivssentralen finnes her:

Bydel Nordstrand
Frisklivssentralen i bydel Nordstrand har lokaler i Langbølgen 2A, i samme hus som Lambertseter fritidsklubb. Besøk Nordstrand frisklivssentral på Facebook.

Bydel Søndre Nordstrand
Frisklivssentralen i bydel Søndre Nordstrand har lokaler på Holmlia senter, i Holmlia sentervei 9. Besøk Søndre Nordstrand Frisklivssentral på Facebook.

Bydel Østensjø
Bydel Østensjø har ikke frisklivssentral, men diverse tilbud i regi av bydelen finnes i oversikten Tilbud knyttet til fysisk aktivitet og mestring i Bydel Østensjø på bydelens hjemmeside. Frisklivssentralen i Bydel Nordstrand tar imot deltakere fra Østensjø forutsatt at de har kapasitet.

Kilder

Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning, 2016.
helsenorge.no: Snus- og røykeslutt