Helsenorge

Stor interesse for åpent møte om personlighetsforstyrrelser

Samtlige av de 398 setene i Store auditorium på Rikshospitalet var fullsatt da Klinikk psykisk helse og avhengighet i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening inviterte til et åpent møte om personlighetsforstyrrelser mandag 15. oktober.

​Det åpne møtet, med tittelen «Personlighet i trøbbel» ble arrangert i anledning verdensdagen for psykisk helse.

Kvelden ble innledet med et intervju ledet av psykologspesialist Eivind Normann-Eide hvor Åse-Line Balzersen delte sine erfaringer som tidligere pasient og ga et innblikk i hvordan det opplevdes å ha en personlighetsforstyrrelse. I møte med hjelpeapparatet fremhevet hun å det å bli sett som en person med ressurser, respektert og utfordret. Hun understreket betydningen av flere helsetjenester; mentaliseringsbasert terapi (MBT) teamet ved Ullevål, fastlegen, et akutt-team og ernæringsfysiolog.

Selvskading kan være et økende fenomen blant unge mennesker. Ifølge psykologspesialist Line Stänicke, kan handlingene ha ulike funksjoner. Ungdom rapporterer både det å få lettelse, å oppnå kontroll av vanskelige følelser eller forsøke uttrykke ikke-aksepterte følelser. I tillegg kan selvskading være en måte for ungdommen å oppnå kontakt. I møte med ungdom som selvskader anbefaler hun derfor en åpen innstilling, oppfordring til å forsøke å snakke om det, være utforskende, lyttende, vise at man er bekymret og villig til å hjelpe.

 bilde av: f.v Randi Rosenqvist, Line Stänicke, Eivind Normann-Eide og Åse-Line Balzersen.

f.v Randi Rosenqvist, Line Stänicke, Eivind Normann-Eide og Åse-Line Balzersen.

Siste halvdel av kveldsmøtet omhandlet hvordan personlighetsmessige mangler også kan ha store konsekvenser for andre mennesker. Psykopati er en betegnelse som beskriver en rekke dyssosiale personlighetstrekk - deriblant mangel på empati. Overlege Randi Rosenqvist fremhevet også at mangel på empati kan være et trekk ved narsissisme. Ved begge tilstander kan fungeringsnivået variere. Personer med slike trekk kan på den ene siden være fremtredende ledere eller inneha maktposisjoner, på den annen side er de også representert innen fengsel eller søker helsevesen.

Avslutningsvis ledet Harald Eia en samtale med overlege Elfrida Hartveit Kvarstein om makt og personlighet og hvordan narsissistiske trekk også kan utvikles i kulturer uten kontrollsystemer.

 Bilde av: Elfrida Hartveit Kvarstein og Harald Eia

Elfrida Hartveit Kvarstein og Harald Eia

Programmet var utarbeidet av Klinikk psykisk helse og avhengighet og Norsk psykiatrisk forening i tett samarbeid med forskergruppen Personlighetspsykiatri og Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP), tilknyttet Oslo Universitetssykehus.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein sammen med f.v. Erlend Hem, møteleder

Administrerende direktør Bjørn Erikstein ønsket velkommen til det åpne møtet. Her avbildet sammen med f.v. Erlend Hem, møteleder samt fagsjef og professor i Klinikk PHA, Marit Bjartveit, klinikkleder og Ulrik Malt, professor emeritus


 

Fant du det du lette etter?