HELSENORGE

Stor interesse for kroppens alarmreaksjoner

Hva skjer i kroppen ved stress? Hvilke følger har søvnmangel? Hvordan kan man overvinne katastrofetanker? Dette var noe av det et nær fullsatt Store auditorium på Rikshospitalet fikk høre om under et åpent møte 9. oktober.

Kroppslige plager med utgangspunkt i psykiske belastninger og lidelser er et stort folkehelseproblem og en av de viktigste årsakene til funksjonssvikt og uførhet. Dette var rammen for møtet som ble arrangert i anledning Verdensdagen for psykisk helse.

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein ønsket velkommen og minnet om at målet med møtet var å bidra til økt kunnskap om bakgrunnen for kroppens stressreaksjoner og hvordan man kan forebygge og håndtere disse.

Marit Bjartveit og Bjørn Erikstein, internett.jpg 
Klinikkleder Marit Bjartveit sammen med administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein.

Professor emeritus Ulrik Malt foreleste om kroppen og hjernens reaksjoner på stress. Han forklarte sammenhengen mellom hjerne, kropp og stress, og hva slags kroppslige symptomer stress kan gi. Han understreket at stress er nødvendig for endring og at det kan mestres. Les presentasjonen her.

Ulrik F. Malt, internett.jpg Ulrik Malt

«Sov godt! For deg som drømmer om bedre søvn» var tittelen på innlegget til overlege og somnolog Harald Hrubos-Strøm. Han påpekte at søvnplager er svært utbredt i befolkningen, og at den gode søvnen ruster oss fysisk og psykisk, holder oss friske og gjør oss mer produktive. Les presentasjonen her.

Harald Hrubos-Strøm, internett.jpgHarald Hrubos-Strøm

Smerte er en subjektiv opplevelse og det finnes mange ulike typer smerte, sa professor Egil Fors i innlegget «Psykologisk behandling av smerte: Hvem hjelpes av hva?». Angst og depresjon forverrer all smerte. Det er viktig å ha god kommunikasjon med smertepasienter, der empati og felles forståelse ligger til grunn. Les presentasjonen her.

Med bakgrunn i lang erfaring som psykiatrisk sykepleier, underviser og forsker formidlet Åshild Fause hva sykepleie og pleie er og hva det bør være i innlegget «Psykologisering av lidelse – hode uten kropp». Dersom en mann med en psykisk lidelse legger på seg 30 kg på kort tid som en bivirkning av medisinbruk – hvem sitt ansvar er det? spurte en engasjert Fause.

Åshild Fause, internett.jpgÅshild Fause

Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen fikk salen til å bryte ut i latter gjentatte ganger da han avsluttet møtet med innlegget «Gjør som kongen». Livet er et usikkert prosjekt, der det eneste sikre er at det vil hende ting som du ikke er forberedt på eller forventet skulle skje. Oppskriften på et godt liv er enkel, men også vanskelig: Du må selv velge om du skal bekymre deg eller ikke. Det du kan gjøre noe med, gjør du noe med. Det du ikke kan gjøre noe med, overlater du til andre.

Ingvard Wilhelmsen og Egil Fors, internett.jpg
Ingvard Wilhelmsen og Egil Fors

Møtet var et samarbeid mellom Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, Norsk psykiatrisk forening og Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Fant du det du lette etter?