Tilnærmet ordinær kapasitet i Klinikk psykisk helse og avhengighet

Alle pasienttilbud i Klinikk psykisk helse og avhengighet er nå i tilnærmet ordinær drift. Det er gjort en rekke tiltak for å redusere smitterisikoen for pasienter, pårørende og ansatte i den pågående covid-19-pandemien.

​Alle pasienter blir møtt av helsepersonell ved inngangen til klinikkens bygninger for en kort kartleggingssamtale om smitterisiko. Smittevernsvurdering og tilbud om testing for koronavirus er viktig for å begrense smitte og bidra til økt trygghet for hver enkelt. Alle pasienter har rett til helsehjelp uavhengig av testresultat.

Nye pasienttilbud
For å opprettholde pasientbehandlingen har klinikken i hele perioden tilbudt video- eller telefonkonsultasjon i poliklinikkene. Det er utvidet digitalisert tilbud for pårørende til barn og for pasienter i gruppebehandling. Dette tilbudet vil fortsette.

For pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og pasienter i legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er det etablert et utvidet ambulant tilbud. Dette teamet, AmbuLAR, reiser hjem til pasienter og gir substitusjonsmedisiner. Teamet dekker 12 av Oslos 15 bydeler. Les mer om vårt tilbud her.

Aktivitetsbasert behandlingstilbud
Det aktivitetsbaserte behandlingstilbudet for pasienter i Klinikk psykisk helse og avhengighet er nå gjenåpnet. Det omfatter Café Årstidene, hustrykkeriet, kreativt verksted, danse- og bevegelsesterapi og Teater Vildenvei. Terapeutisk bruk av aktiviteter bygger på at alle mennesker har behov for, og kan mestre, å delta i meningsfull aktivitet, både i arbeid og fritid.

Besøk
Oslo universitetssykehus praktiserer fortsatt et generelt besøksforbud. Det er nå ønskelig å legge til rette for besøk til pasienter innlagt i Klinikk psykisk helse og avhengighet så langt som mulig. Pårørende kan ta kontakt med den aktuelle enheten. De som har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har mistenkt eller påvist smitte av covid-19, skal ikke komme på besøk. Sykehusets tiltak i forbindelse med covid-19 kan oppleves vanskelig for mange, men hensikten er å redusere smitterisikoen for både pasienter, pårørende og ansatte. 

Omfattende beredskapsarbeid
Beredskapsarbeidet i Klinikk psykisk helse og avhengighet er omfattende. Alle avdelinger har gjort en rekke tiltak for å kunne ta imot smittede pasienter.

Det er en belastning å leve med usikkerhet og skiftende informasjon om et virus og en pandemi, der kunnskapen er i utvikling. Belastningen er særlig stor for mange av pasientene våre. Klinikkens forsknings- og innovasjonsavdeling har samlet all tilgjengelig kunnskap om pandemiens effekter på psykisk helse, både for den generelle befolkningen, for pasienter med psykiske lidelser og for ansatte i helsevesenet. Les oppsummeringen her.

Informasjon om koronautbruddet for pasienter, pårørende, ansatte, samarbeidende helsepersonell og media er samlet på sykehusets internettsider. Se oppdatert informasjon her.

Fant du det du lette etter?