HELSENORGE

Verdensdagen for psykisk helse 2020: Spør mer

Lørdag 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Med årets tema "Spør mer"  oppfordres alle til å være oppmerksom, vise interesse og spørre mer. Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus markerer Verdensdagen med flere arrangementer.

​«Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse» skriver Mental Helse på nettsiden www.verdensdagen.no. Organisasjonen koordinerer arbeidet med Verdensdagen for psykisk helse i Norge.

Verdensdagen er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. Dagen markeres årlig i perioden medio september til medio oktober.

Bilde av Marit Bjartveit

Marit Bjartveit

- Den årlige markeringen av Verdensdagen for psykisk helse er betydningsfull for Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi ønsker å medvirke til mer kunnskap og åpenhet rundt psykiske lidelser. 2020 er et spesielt år på grunn
av Covid-19. Av smittevernhensyn har klinikken måttet avlyse det årlige fagseminaret og åpne publikumsmøtet på Rikshospitalet. Desto hyggeligere var det at Verdensdagen ble markert med to flotte arrangement for pasienter og medarbeidere i klinikken; Dikemarkstafetten og aktivitetsdag med konsert på Gaustad sykehus i september, sier klinikkleder Marit Bjartveit.

Alle har en psykisk helse
Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) har et eget brukerråd med representanter fra ulike interesseorganisasjoner. De er et viktig rådgivende organ for klinikkledelsen og har et stort engasjement for Verdensdagen for psykisk helse.

- Markering av Verdensdagen er viktig for å fremme økt bevissthet om psykisk helse. Alle har en psykisk helse. Årets tema «Spør mer!» sier noe om at det er viktig å spørre, og det er viktig å fortsette å spørre, selv etter at du har fått et svar. Det å være nysgjerrig på andre mennesker vil kunne åpne opp for mer inkludering og bedre holdninger. Det å lære andre å kjenne kan åpne horisonten og gi økt forståelse for at menneskene rundt oss kanskje ikke er så ulike oss selv. Målet om et inkluderende samfunn hører ofte til festtalene, men man må starte med seg selv. Åpne din egen horisont. Ta kontakt, spør og bry deg. Helst hele året. Ikke bare i dag, men dagen i dag er en fin dag å starte, sier Tonje Granmo og Sølvi Lund-Vang, henholdsvis leder og nestleder av klinikkens brukerråd.

Kampanjebilde Verdensdagen

Kampanjebilde for Verdensdagen for psykisk helse 2020. Levert av Molte

Forsker for å bedre behandlingstilbudet
Klinikk PHA er en av klinikkene i OUS som produserer flest forskningsartikler, og omlag 1/3 er på trykk i de høyest internasjonalt anerkjente tidsskriftene. Klinikken har flere verdensledende forskningsmiljøer på sine felt og det er et økende fokus på kliniske studier.

Klinikkens forskere arbeider daglig med å utvikle metoder som kan bidra til å bedre tilværelsen for de som lever med psykiske lidelser og ruslidelser. Petter Andreas Ringen, leder av klinikkens Forsknings- og innovasjonsavdeling gir her tre eksempler:

Bilde av Petter Andreas Ringen

Petter Andreas Ringen

Arbeid som behandling: Vi har økende kunnskap om at meningsfullt arbeid er viktig for den psykiske helsen. Prosjektet «jobbmestrende oppfølging» (JMO) fant at tiltak der pasienter får kognitiv terapi støtte til å finne seg arbeid på ordinære arbeidsplasser gir øket sjanse for å komme i jobb.  I klinikken går nå vi videre med metoden IPS+ i flere avdelinger. Behandlingen skjer utenfor de tradisjonelle rammene i helsevesenet, og foreløpige resultater viser at metoden også påvirker den psykiske helsen på en god måte.

Hva virker i samtaleterapi: MOP-studien (Mechanisms of Change in Psychotherapy) undersøker hva som virker i samtaleterapi for depresjon, og for hvem. Kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi er mye brukt og er vist å ha god effekt på depressive symptomer. Studien undersøker hvilken metode som virker best for hvilke pasienter og hva som er de aktive ingrediensene i behandlingsformene. Målet er i større grad å kunne tilby pasienter individuelt tilpasset behandlingsform og behandlingsløp.

Apper for psykisk helse: I de digitale støtteverktøyene MinDag og iTandem registrerer pasientene blant annet søvn, følelser og symptomer i løpet av dagen. På den måten kan vi både få et godt hjelpemiddel til å følge opp hver enkelt individuelt og forske på hvilke faktorer som påvirker hverandre i forløpet av lidelsene. Utviklingen av appene er gjort i samarbeid med Universitetets senter for informasjonsteknologi og prosjektene ble nylig tildelt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.

-Verdensdagens tema for 2020 og klinikkens pågående forskning underbygger at det enkle er ofte det beste. «Spør mer» om følelser som er vanlige, om hvordan jobbsøk mestres, om nattesøvnen. Og ta ansvar for spørsmålet; vær klar for ærlige svar. Følg opp og spør mer, oppfordrer klinikkleder Marit Bjartveit!

Logo Verdensdagen for psykisk helse


Fant du det du lette etter?