Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer utreder og behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Vår målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt internasjonalt nivå og undervisning innenfor fagområdet blodsykdommer. Avdelingen har forskningsaktiviteter på de fleste områdene hvor avdelingen har et behandlingstilbud. 

Les mer om Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer

Avdelingens ansvarsområde er knyttet til diagnoser som faller inn under samlebetegnelsen blodsykdommer og omfatter ondartede blodsykdommer (leukemier, myelomatose mfl.) og ettervirkninger av denne behandlingen (GVHD, fatigue mfl.). Avdelingen behandler også blodsykdommer som ikke er relatert til kreft (aplastisk anemi, blødersykdom, venetrombose mfl.). Avdelingen er et akkreditert senter for stamcelletransplantasjon og blødere.

Enheter for dagbehandling

Vi har tre enheter for dagbehandling: en poliklinikk på Rikshospitalet og en på Ullevål og ECP-behandling (ektrakorporal fotoferese) i sengeposten.

Avansert hjemmesykehus

Avdeling for blodsykdommer tilbyr avansert hjemmesykehus til enkelte pasienter. Dette er aktuelt i perioden etter stamcelletransplantasjon og frem til pasienten er klar for poliklinisk oppfølging etter transplantasjon. Det er lagt opp til at pasienten får hjemmebesøk (hjemmebehandling) av sykepleier mandag til fredag, og kommer til kontroll ved avdelingen ved behov i helg. Ved endringer i tilstanden eller akutte situasjoner tar pasient/pårørende henholdsvis kontakt med avdelingen.

Avdelingen har 109 årsverk og ledes av Geir E. Tjønnfjord.

Praktisk informasjon ved innleggelse

Vi anbefaler at du tar med deg toalettsaker, tøfler/lette sko, undertøy og joggebukse/ morgenkåpe. Vi anbefaler deg å ta med minst mulig kontanter eller verdisaker til sykehuset.

Unngå parfyme av hensyn til andre pasienter.

Ta gjerne med deg medisinene du bruker sammen med en oppdatert liste over dosering.

I tilfelle vi må bestille medisiner til deg, er det fint om du tar med medisiner til et par dager. Ellers vil du få medisiner av oss når du er inneliggende.

Rutiner

Avdelingen er organisert i fire team. Vi har både enkeltrom og dobbeltrom. Visitten er mellom kl. 09-12 hver dag.

Vi har ikke regulær daglig "legevisitt "

til alle pasienter. Alle pasientene tilses daglig av behandlingsteamet;

sykepleier og/eller lege etter hvilket behov den enkelte pasienten har til enhver tid.

Døgnet er delt inn i tre vaktskift for sykepleierne. Vaktskiftene er kl. 07.30, 15.00 og 22.00. I helgene har deler av sykepleiegruppen 12,5-timersvakter med vaktskifte kl. 07.30 og 19.30.

Legene har andre vaktordninger, og det er alltid lege tilgjengelig.

Besøk

Vi har besøkstider fra kl. 10-22 alle dager. Alle pårørende er hjertelig velkomne hos oss, men vi ber deg vise hensyn dersom det ligger flere pasienter på rommet.

Vi ønsker å unngå besøk av personer som er syke (f.eks. forkjølelse eller omgangssyke). Ring gjerne sengeposten hvis du er usikker.

Det er ikke mulighet for pårørende å overnatte i avdelingen, men spør oss gjerne om forslag til andre overnattingssteder.

Blomster er dessverre ikke tillat på avdelingen pga. av hygieniske grunner.


Kontakt

Oppmøtested

Avdeling for blodsykdommer, sengepost

C3, 2. etg. (Inngang fra D3 2. etg. og over broen til C3)

-----

Poliklinikk blodsykdommer, Rikshospitalet

D1, 1. etg.

____

Ullevål
Poliklinikk
Bygg 20, 3. etg. 

Besøkstider
mandag - søndag 10.00-22.00
Telefon
23070460 (Rikshospitalet sengepost) - 23072383 (Poliklinikk Rikshospitalet) - 22119240 (Poliklinikk Ullevål)
Postadresse

Rikshospitalet, Avdeling for blodsykdommer
Sognsvannsveien 120

0372 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.