Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer utreder og behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Vår målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt internasjonalt nivå og undervisning innenfor fagområdet blodsykdommer. Avdelingen har forskningsaktiviteter på de fleste områdene hvor avdelingen har et behandlingstilbud. 

Les mer om Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer

Avdelingens ansvarsområde er knyttet til diagnoser som faller inn under samlebetegnelsen blodsykdommer og omfatter ondartede blodsykdommer (leukemier, myelomatose mfl.) og ettervirkninger av denne behandlingen (GVHD, fatigue mfl.). Avdelingen behandler også blodsykdommer som ikke er relatert til kreft (aplastisk anemi, blødersykdom, venetrombose mfl.). Avdelingen er et akkreditert senter for stamcelletransplantasjon og blødere.

Enheter for dagbehandling

Vi har tre enheter for dagbehandling: en poliklinikk på Rikshospitalet og en på Ullevål og ECP-behandling (ektrakorporal fotoferese) ved poliklinikk på Rikshospitalet.

Avansert hjemmesykehus

Avdeling for blodsykdommer tilbyr avansert hjemmesykehus til enkelte pasienter. Dette er aktuelt i perioden etter stamcelletransplantasjon og frem til pasienten er klar for poliklinisk oppfølging etter transplantasjon. Det er lagt opp til at pasienten får hjemmebesøk (hjemmebehandling) av sykepleier mandag til fredag, og kommer til kontroll ved avdelingen ved behov i helg. Ved endringer i tilstanden eller akutte situasjoner tar pasient/pårørende henholdsvis kontakt med avdelingen.

Avdelingen har 109 årsverk og ledes av Geir E. Tjønnfjord.

Praktisk informasjon ved innleggelse

Vi anbefaler at du tar med deg toalettsaker, tøfler/lette sko, undertøy og joggebukse/ morgenkåpe. Vi anbefaler deg å ta med minst mulig kontanter eller verdisaker til sykehuset.

Unngå parfyme av hensyn til andre pasienter.

Ta gjerne med deg medisinene du bruker sammen med en oppdatert liste over dosering.

I tilfelle vi må bestille medisiner til deg, er det fint om du tar med medisiner til et par dager. Ellers vil du få medisiner av oss når du er inneliggende.

Rutiner

Avdelingen er organisert i fire team. Vi har både enkeltrom og dobbeltrom. Visitten er mellom kl. 09-12 hver dag.

Vi har ikke regulær daglig "legevisitt " til alle pasienter. Alle pasientene tilses daglig av behandlingsteamet; sykepleier og/eller lege etter hvilket behov den enkelte pasienten har til enhver tid.

Døgnet er delt inn i tre vaktskift for sykepleierne. Vaktskiftene er kl. 07.30, 15.00 og 22.00. I helgene har deler av sykepleiegruppen 12,5-timersvakter med vaktskifte kl. 07.30 og 19.30. Legene har andre vaktordninger, og det er alltid lege tilgjengelig.

Besøk

Vi har besøkstider fra kl. 10-22 alle dager. Alle pårørende er hjertelig velkomne hos oss, men vi ber deg vise hensyn dersom det ligger flere pasienter på rommet.  Vi ønsker å unngå besøk av personer som er syke (f.eks. forkjølelse eller omgangssyke). Ring gjerne sengeposten hvis du er usikker.

Det er ikke mulighet for pårørende å overnatte i avdelingen, men spør oss gjerne om forslag til andre overnattingssteder.

Blomster er dessverre ikke tillat på avdelingen pga. av hygieniske grunner.

Avdelingens besøkstider utgår så lenge det er besøksforbud på Oslo universitetssykehus. Beklager ulemper dette kan medføre, men ber om forståelse og omtanke for pasienter og ansatte.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Avdeling for blodsykdommer, sengepost

C3, 2. etg. (Inngang fra D3 2. etg. og over broen til C3)

____

Poliklinikk, Rikshospitalet

D1 b, 1. etg.

Det første du gjør når du har time på poliklinikken, er å ta blodprøver. Blodprøvene må tas senest en time før du har time på poliklinikken. Dette gjør du på Spesialprøvetakingen i 1.etasje, avsnitt C1. Deretter må du registrere deg i skranken på poliklinikk blodsykdommer.

____

Poliklinikk, Ullevål
Bygg 20, 3. etg.

____

Avdelingens besøkstider utgår så lenge det er besøksforbud på Oslo universitetssykehus. Beklager ulemper dette kan medføre, men ber om forståelse og omtanke for pasienter og ansatte.

Besøkstider
mandag - søndag 10.00-22.00
Telefon
23 07 04 60 (Rikshospitalet sengepost) - 23 07 23 83 (Poliklinikk Rikshospitalet) - 22 11 92 40 (Poliklinikk Ullevål)
Postadresse

Avdeling for blodsykdommer

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Akutt leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiAAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Allogen stamcelletransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allogen-stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjon
Aplastisk anemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/aplastisk-anemiAplastisk anemiAAplastisk anemiAplastisk anemiAplastisk anemiAplastisk anemi
Benmargskreft (myelomatose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)BBeinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)
Benmargsprøve fra hoftekamhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftekamBenmargsprøve fra hoftekamBBeinmargsprøve fra hoftekamBeinmargsprøve fra hoftekamBeinmargsprøve fra hoftekamBeinmargsprøve fra hoftekam
Blodpropp (dyp venetrombose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodpropp-dyp-venetromboseBlodpropp (dyp venetrombose)BBlodpropp - dyp venetromboseBlodpropp - dyp venetromboseBlodpropp - dyp venetromboseBlodpropp - dyp venetrombose
Faktor I-mangel, afibrinogenemi https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/faktor-i-mangel-afibrinogenemi-Faktor I-mangel, afibrinogenemi FFaktor I-mangel, afibrinogenemi Faktor I-mangel, afibrinogenemi Faktor I-mangel, afibrinogenemi Faktor I-mangel, afibrinogenemi
Faktor V-mangel (Owrens sykdom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/faktor-v-mangel-owrens-sykdomFaktor V-mangel (Owrens sykdom)FFaktor V-mangel (Owrens sykdom)Faktor V-mangel (Owrens sykdom)Faktor V-mangel (Owrens sykdom)Faktor V-mangel (Owrens sykdom)
Fotoferesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotofereseFotofereseFFotofereseFotofereseFotofereseFotoferese
Graft versus host disease (GVHD)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/graft-versus-host-disease-gvhdGraft versus host disease (GVHD)GGraft-versus-host-disease (GVHD)Graft-versus-host-disease (GVHD)Graft-versus-host-disease (GVHD)Graft-versus-host-disease (GVHD)
Hemofili (blødersykdom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hemofili-blodersykdomHemofili (blødersykdom)HHemofili (blødersykdom)Hemofili (blødersykdom)Hemofili (blødersykdom)Hemofili (blødersykdom)
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (autolog stamcelletransplantasjon)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoydose-cellegiftbehandling-med-autolog-stamcellestotte-autolog-stamcelletransplantasjonHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (autolog stamcelletransplantasjon)HHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)
Immunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/immunologisk-trombocytopeni-itp-behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingIImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandling
Kronisk lymfatisk leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemiKronisk lymfatisk leukemiKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Sigdcellesykdom behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sigdcellesykdom-behandlingSigdcellesykdom behandlingSSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandling
Trombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trombotisk-trombocytopenia-purpura-ttp-behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandling
Von Willebrand-lignende tilstanderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/von-willebrand-lignende-tilstanderVon Willebrand-lignende tilstanderVVon Willebrand-lignende tilstanderVon Willebrand-lignende tilstanderVon Willebrand-lignende tilstanderVon Willebrand-lignende tilstander
Von Willebrands sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/von-willebrands-sykdomVon Willebrands sykdomVVon Willebrands sykdomVon Willebrands sykdomVon Willebrands sykdomVon Willebrands sykdom

Poliklinikk blodsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-blodsykdommer/poliklinikk-blodsykdommerPoliklinikk blodsykdommerPoliklinikken diagnostiserer, behandlinger, utfører kontroller, har samtaler og veileder pasienter med ulike blodsykdommer.

Fant du det du lette etter?