HELSENORGE

Enhet for psykososial onkologi

Enhet for psykososial onkologi tilbyr psykososial oppfølging til polikliniske og inneliggende kreftpasienter tilknyttet Radiumhospitalet og Kreftsenteret ved Ullevål. Sosionomtjenesten tilbys også til gastrokirurgisk avdeling på Ullevål. Enhetens fagpersonale er tverrfaglig sammensatt av psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier, sosionom, sexologisk rådgiver og fritidsleder.

Fant du det du lette etter?