Enhet for psykososial onkologi

Enhet for psykososial onkologi tilbyr psykososial oppfølging til polikliniske og inneliggende kreftpasienter tilknyttet Radiumhospitalet og Kreftsenteret ved Ullevål. Sosionomtjenesten tilbys også til gastrokirurgisk avdeling på Ullevål. Enhetens fagpersonale er tverrfaglig sammensatt av psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier, sosionom, sexologisk rådgiver og fritidsleder.

Les mer om Enhet for psykososial onkologi

Enhet for psykososial onkologi

Alvorlig og langvarig sykdom kan medføre krisereaksjoner, store påkjenninger og betydelige forandringer i livet. Noen vil oppleve at dette fører til redusert psykisk helse, og det kan føre til utvikling av angst, depresjon eller annen psykiatrisk tilstand/reaksjon. Sykdom og behandling kan meføre praktiske utfordringer knyttet til arbeidsliv, økonomi og bolig, og det kan være behov for bistand til å finne ut av rettigheter og støtteapparat. Familieforhold, samliv og seksualitet påvirkes. 
 
 

 

Vi har tilbud om:

Psykoonkologisk utredning og behandling (psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier):
·  Utredning og behandling av psykiatriske reaksjoner og lidelser hos pasienter som er underoppfølging for kreftsykdom.
 
Sexologisk rådgiving:
· Sexologisk rådgiving etter kreftbehandling
 
Psykososial oppfølging/støtte ved sosionom:
· Hjelp til å mestre og styrke kontroll over egen livssituasjon, hjelp til å finne frem i forhold til regelverk og støtteapparat knyttet til sykdommen.

 

Henvisningsadressen er:

Onkologi
Enhet for psykososial onkologi
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Pasienter som skal ha utredning, oppfølging eller behandling hos oss må henvises fra lege. Det må gå klart frem av henvisningen hvilken problemstilling pasienten henvises for.

 
Seksjonen ledes av
Cathrine Smestad, psykiater/overlege

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål: Kreftsenteret, bygg 11

Radiumhospitalet:  Bygg F, 4.etasje, rom F 431 

Telefon
22 93 59 22
Telefontid mandag - fredag 08:00-11:45, 12:15-15:00
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?