Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap om- og mestring av sykdommen ofte like viktig.

Lærings- og mestringskursene er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker kunnskap og kompetanse knyttet til sykdom og behandling. Hensikten er at du får kunnskaper nok til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg. Du vil få informasjon om sykdom og behandling, råd om livsstil og hjelp til å mestre sykdom og fremme helse. Du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer. 

 

Kursene er kommet til gjennom ved et samarbeid med fagpersoner i Oslo universitetssykehus, pasientorganisasjoner og tidligere pasienter. Helsepersonellet bidrar med sin fagkunnskap, erfarne brukere med sin erfaringskunnskap.

LMS er en åpen møteplass hvor du som pasient, pårørende eller helsepersonell kan komme innom for å slå av en prat, få informasjon, veiledning eller drøfte behov for kurs. På Rikshospitalet ligger LMS i 1.etg (D0 1019). På Ullevål og Radiumhospitalet er Lærings- og mestringstilbudet knyttet opp til Vardesenter og Pusterom.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål:

Besøksadresse: Kreftsenteret/Vardesenteret/Pusterom, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kirkeveien 166, Bygg 11, 4 etg.

Postadresse: Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Pb. 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Telefon: LMS 23 02 76 58, Vardesenter: 97 40 04 40, Pusterommet: 23 02 66 16

Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet:

Besøksadresse: Lærings- og mestringssenteret i 1 etg., Sognvannsveien 20

Postadresse: Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Pb. 4950, Nydalen, 0424 OSLO

Telefon: LMS 23 07 08 20

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet:

Besøksadresse: Vardesenteret/Pusterom, Ullernchausseen 70, Bygg J,

Postadresse: Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Pb 4953 Nydalen, 0424 OSLO

Telefon: LMS: 22 93 57 24, Vardesenteret: 97 40 04 40, Pusterommet: 22 93 42 55

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

Fant du det du lette etter?