Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap om- og mestring av sykdommen ofte like viktig. Lærings- og mestringskursene (LMS) er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker kunnskap og kompetanse knyttet til sykdom og behandling.

Hensikten er at du får kunnskaper nok til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg. Du vil få informasjon om sykdom og behandling, råd om livsstil og hjelp til å mestre sykdom og fremme helse. Du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer. På Pusterommene tilbys veiledet fysisk trening for kreftpasienter under og rett etter kreftbehandling.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Kursene er kommet til gjennom ved et samarbeid med fagpersoner i Oslo universitetssykehus, pasientorganisasjoner og tidligere pasienter. Helsepersonellet bidrar med sin fagkunnskap, erfarne brukere med sin erfaringskunnskap.

 

LMS er en åpen møteplass hvor du som pasient, pårørende eller helsepersonell kan komme innom for å slå av en prat, få informasjon, veiledning eller drøfte behov for kurs. På Rikshospitalet ligger LMS i 1.etg (D0 1019). På Ullevål og Radiumhospitalet er Lærings- og mestringstilbudet knyttet opp til Vardesenter og Pusterom.

Pusterommene på Radiumhospitalet og Kreftsenteret på Ullevål tilbyr veiledet trening for kreftpasienter og er en del av mestringstilbudet i Kreftklinikken. Her kan du lese mer om tilbudet og timeplanen på Pusterommene: https://aktivmotkreft.no/pusterommet

Lærings- og mestringstilbudet og Pusterommene er organisert i Enhet for læring og mestring i Kreftklinikken.

Tilbud om samtale med veileder

Dersom du ønsker å snakke med noen om hvordan du best kan håndtere dine helseutfordringer tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon. Vi er også tilgjengelige for pårørende og foresatte.

Kostnader: Samtalen er gratis

Hvordan ta kontakt for å avtale tid for samtale:

Send epost til: Lmskkt@ous.no  Husk å ikke skrive sensitiv informasjon i eposten

Enhetsleder er Randi Bergersen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål, Oslo universitetssykehus: 

Kreftsenteret/Vardesenteret/Pusterom,  Kirkeveien 166, Bygg 11, 4 etg.

Telefon: LMS 22 93 59 22, Pusterommet: 23 02 66 16

 

Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus:

Lærings- og mestringssenteret, Sognvannsveien 20, 1.etg, rom D0 1019

Telefon: LMS 23 07 08 20

 

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus:

Vardesenteret/Pusterom, Ullernchausseen 70, Bygg J (Vardesenteret), bygg F (Pusterommet) 

Telefon: LMS: 22 93 59 22,  Pusterommet: 22 93 42 55

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

  • Ditt liv

    Helse og mestring, under og etter kreftbehandling.

  • Seneffekter

    Lev best mulig med seneffekter etter kreftbehandling.

Fant du det du lette etter?