Seksjon for psykososial onkologi

Seksjon for psykososial onkologi er en av de spesialiserte medisinske tjenestene som finnes ved Kreftklinikken. Tjenestene tilbys til polikliniske og inneliggende pasienter tilknyttet Radiumhospitalet og Kreftsenteret på Ullevål. Sosionomtjenesten tilbys også til gastrokirurgisk avdeling på Ullevål. Seksjonens fagpersonale er tverrfaglig sammensatt av sosionom, psykiatrisk sykepleier, sexolog, fritidsleder, psykiater og psykolog.

Les mer om Seksjon for psykososial onkologi

Seksjon for psykososial onkologi

Alvorlig og langvarig sykdom kan være en stor påkjenning og krise. Sykdom og redusert funksjonsevne kan innebære betydelige forandringer i livet.  Noen vil oppleve at dette fører til redusert psykisk helse, og det kan føre til utvikling av angst, depresjon eller annen psykiatrisk tilstand/reaksjon. Noen kan få praktiske utfordringer knyttet til arbeidsliv, økonomi, bolig eller trenger hjelp i forhold til å finne ut av rettigheter og støtteapparat.
 

Vi har tilbud om:

 
Psykoonkologisk utredning og behandling (psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier):
·  Utredning og behandling av psykiatriske lidelser og reaksjoner hos pasienter som er under behandling, oppfølging eller utredning for kreft.

 

Sexologisk rådgiving:
· Sexologisk rådgiving etter kreftbehandling

 

Psykososial oppfølging/støtte ved sosionom:
· Hjelp til å mestre, planlegge videre opplegg og styrke kontroll over egen livssituasjon, hjelp til å finne frem i forhold til regelverk og støtteapparat knyttet til sykdommen.

 

Henvisning:

Avdeling for klinisk service
Seksjon for psykososial onkologi
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

 
Pasienter som skal ha utredning, oppfølging eller behandling hos oss må henvises fra lege. Det må gå klart frem av henvisningen hvilken problemstilling pasienten henvises for.
 

Seksjonen ledes av
Cathrine Smestad, psykiater/overlege

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ullevål: Kreftsenteret, bygg 11

Radiumhospitalet:
4.etasje, rom F 431 

Telefon
22 93 59 22
Telefontid mandag - fredag 08:00-11:45, 12:15-15:00
Fant du det du lette etter?