Seksjon Raskere tilbake (KRE)

Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter

Etter behandling for kreft kan mange pasienter slite med fysiske og psykiske ettervirkninger. Disse kan i ulik grad prege hverdagen og redusere livskvaliteten. Dette kan føre til at noen faller ut av arbeid for kortere eller lengre tid og får behov for rehabiliteringstiltak. Poliklinisk dagrehabilitering er et slikt tilbud og en del av Raskere tilbake-tilbudet ved Oslo universitetssykehus.

Les mer om Seksjon Raskere tilbake (KRE)

Seksjon Raskere tilbake (KRE)

Hva er poliklinisk dagrehabilitering?
Kurs som går over 7 uker, med oppmøte en dag i uken i tidsrommet 9.00 - 14.00. Før oppstart har du en individuell samtale med sosionom samt fysisk test i regi av fysioterapeut.

Tilbudet er tilpasset ulike diagnosegrupper. For tiden er det brystkreft, gynekologisk kreft, blodkreft/lymfekreft og mage/tarm kreft.

 

Undervisningstemaene er:
• Treningslære

• Arbeid / rettigheter
• Bivirkninger / senskader / fatigue/tretthet

• Ernæring
• Følelsesmessige reaksjoner og mestring
• Seksualitet og samliv 
• Erfaring fra tidligere pasient

 

Kursdagen er delt i to med undervisning før lunsj og trening etter lunsj.

Etter endt kurs er det mulighet for individuell treningsveiledning, deltagelse i gruppetrening eller medisinsk yoga.

Individuelt rehabiliteringstilbud

Et individuelt tilbud for pasienter som har avsluttet kreftbehandling hvor gruppetilbudet av ulike årsaker ikke er aktuelt. Det holdes først en kartleggingssamtale og deretter tilbud om konsultasjoner og deltagelse i treningsgruppe etter behov. Gjelder alle kreftdiagnoser.

 

Hvem kan få poliklinisk dagrehabilitering?
Målgruppen er pasienter i yrkesaktiv alder som har gjennomgått kreftbehandling og som skal tilbake til lønnet arbeid.

Tilbudet finnes på Aker sykehus og på Radiumhospitalet.
Det kreves henvisning fra lege. Egenandel og frikort gjelder.

 

Psykososial poliklinikk:
Individuelt samtaletilbud hos psykolog for kreftpasienter og deres pårørende, som opplever emosjonelle utfordringer på grunn av egen kreftsykdom eller kreft i nær familie.


Hvor kan jeg få mer informasjon?
Les mer om ordningen https://www.helse-sorost.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/raskere-tilbake-helse-og-arbeid

Brosjyre for Raskere Tilbake: Brosjyre dagrehab vinter vår 2019.pdf
Eksempel på timeplan: Timeplan.doc
Tilbudet er tverrfaglig bemannet med sosionom, fysioterapeut, kreftsykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, helsesekretær, psykolog og overlege.

 

Henvisning (elektronisk/papirhenvisning)
Du trenger henvisning fra lege.
Henvisningen sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

Merk henvisning «kreftrehabilitering».

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?