Behandlinger i AKB

Avdeling for kreftbehandling er involvert behandlingen av pasienter med disse diagnosene: