Forskergruppe Lungekreft

Gruppen driver både epidemiologiske studier, kliniske studier og translasjonsforskning innen lungekreft. Overordnet mål er å øke kunnskapen om lungekreft og lungekreftutvikling, slik at diagnostikk, behandling og prognose skal bedres for denne pasientgruppen.

​Kontaktinformasjon

Gruppeleder: Åslaug Helland, overlege ved Avd. for kreftbehandling, OUS og professor II ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Besøksadresse: Avd. for kreftbehandling, Radiumhospitalet.

Gruppens medlemmer

Se oversikt over medlemmer på gruppens side på Universitetet i Oslo

Forskningsprofil

Gruppen driver både epidemiologiske studier, kliniske studier og translasjonsforskning innen lungekreft. I tillegg til prosjekter innen epidemiologi, har vi prosjekter innen molekylær karakterisering av lungekreftsvulster og innen utvikling av stråleterapien.

Vi ønsker å identifisere markører som kan brukes i diagnostikk av lungekreft, i tillegg til eventuelle nye angrepspunkt for behandling. Vi gjør analyser på DNA, RNA og proteinnivå, og har også fokus på immunologiske prosesser. 

Videreutvikling av stereotaktisk strålebehandling og annen stråleterapi, eller kombinasjonsterapi er en viktig del av fagutviklingen for denne diagnosegruppen.

Langsiktige mål

Vårt overordnete mål er å øke kunnskapen om lungekreft og lungekreftutvikling, slik at diagnostikk, behandling og prognose skal bedres for denne pasientgruppen.

Samarbeid og prosjekter

Se samarbeidspartnere på gruppens side på UiO

Se gruppens prosjekter på ous-research.no 

Kliniske studier

Studie for pasienter med avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft. (AURA3)

Om studien: Fase III, åpen, randomisert studie for å se om AZD9291 er effektiv i behandling av avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), sammenlignet med platinabasert dublett kjemoterapi (karboplatin + pemetrexed eller pemetrexed + cisplatin).
Les mer om studien her

Klikk her for å se flere kliniske studier tilknyttet lungekreft

Utvalgte publikasjoner

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.