Kliniske studier: Brystkreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med brystkreft


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter over 18 år med brystkreft av typen luminal B med spredning (ICON)

Om studien: En studie for å å sammenligne effekten av immunterapi i kombinasjon med cellegift, opp mot effekten av cellegift alene
Les mer om studien her

Studie for pasienter med trippel negativ brystkreft med spredning (ALICE)

Om studien: En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft
Les mer om studien her

Studie for kvinner som har hatt brystkreft og som nå går på hormonbehandling, med fertilitetsønsker (POSITIVE)

Om studien: Sikkerhet og forekomst av graviditet ved avbrutt adjuvant hormonbehandling hos unge brystkreftpasienter
Les mer om studien her

Studie for bedret seleksjon av behandling i pasienter med brystkreft (I-BCT-1)

Om studien: En åpen to-armet fase II studie for å undersøke om kombinasjonsbehandling med standardbehandlingen parklitaxel og FEC og det nye legemiddelet carboplatin har bedre effekt enn standardbehandling hos pasienter med brystkreft med spredning.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med HER2 negativ og ER positiv brystkreft med skjelettmetastaser (Bayer 17096)

Om studien: En fase II studie for å undersøke om behandling med radium-223 diklorid i kombinasjon med exemestan og everolimus har effekt på symptomatiske skjeletthendelser hos pasienter med HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) negativ og ER (østrogen reseptor) positiv brystkreft med skjelettmetastaser.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med HER2 negativ og hormonpositiv brystkreft med metastaser (Bayer 16298)

Om studien: Studie av radium-223 diklorid versus placebo og hormoner som bakgrunnsbehandling hos pasienter med skjelett predominant HER2 negativ hormon reseptor positiv metastatisk brystkreft.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. trippel-negativ brystkreft

Om studien: En doseopptrappingsstudie for å evaluere sikkerheten og toleransen av flere doser med CAN04-antistoffet hos pasienter med solide, ondartede svulster.
Les mer om studien her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.