Kliniske studier: Bukspyttkjertelkreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med kreft i bukspyttkjertelen (pankreas)


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med bl.a. adenokarsinom i pankreas

Om studien: En doseopptrappingsstudie for å evaluere sikkerheten og toleransen av flere doser med CAN04-antistoffet hos pasienter med solide, ondartede svulster.
Les mer om studien her