Kliniske studier: Føflekkreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med føflekkreft


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med langtkommen føflekkreft (CheckMate 401)

Om studien: Nivolumab kombinert med ipilimumab, etterfulgt av nivolumab alene
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. langtkommen føflekkreft

Om studien: En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. langtkommen føflekkreft (CPDR001X2101)

Om studien: En åpen fase I/II studie som skal undersøke effekt og sikkerhet av PDR001 hos pasienter med langtkommen kreftsykdom
Les mer om studien her