Kliniske studier: Gallekreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med kreft i galle


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med kreft i gallegangene

Om studien: En fase I/II studie for å vurdere sikkerhet, tolerabilitet og effekt av Amphinex indusert fotokjemisk internalisering (PCI) av gemcitabin etterfulgt av kjemoterapi med gemcitabin/cisplatin.
Les mer om studien her

Studie for kreftpasienter med bl.a. kreft i gallegangene, som skal starte kjemoterapi og hvor operativ behandling ikke er tilgjengelig. (MENAC)

Om studien: Effekt av betennelsesdempende medikament, ernæring og trening hos kreftpasienter med alvorlig vekttap.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. gallegangskreft (BRF117019)

Om studien: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer.
Les mer om studien her 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.