Kliniske studier: Hjernekreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med hjernekreft


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med hjernemetastaser fra solide svulster

Om studien: Studien søker å registrere data om forekomst, kjennetegn ved pasientene og deres kreftsykdom og hvilke behandlinger som tilbys. Hovedmålet er å bedre forutsetningene for et godt behandlingstilbud til disse pasientene i fremtiden.
Les mer om studien her

Studie for pasienter som er nydiagnostisert med hjernesvulst av typen glioblastom. (CA209-548)

Om studien: Utprøvning av nivolumab versus placebo hos nydiagnostiserte pasienter med glioblastom
Les mer om studien her

Studie for pasienter med hjernekreft (glioblastom) og pasienter med hjernemetastaser (LOOPS/TREATMENT)

Om studien: Studie for å kartlegge svulster ved hjelp av ekstra MR undersøkelser gjennom behandlingsperioden
Les mer om studien her

Studie for pasienter med bl.a. hjernesvulst (BRF117019)

Om studien: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer.
Les mer om studien her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.