Kliniske studier: Hode- halskreft

Kliniske studier som inkluderer pasienter med hode- halskreft


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for tidligere strålebehandlede øre-, nese-, halskreftpasienter med tilbakefall eller ny kreft i samme område.  (RIDPAINT)

Om studien: stråleplanlegging med PET/CT mot tradisjonelt kun med CT for strålebehandling ved tilbakefall
Les mer om studien her

Studie for pasienter med tilbakefall av eller metastatisk kreft i hode-hals. (SCCHN) (CHECKMATE 714)

Om studien: En randomisert dobbelt-blindet to-armet fase 2 studie med nivolumab i kombinasjon med ipilimumab eller placebo i pasienter med tilbakefall av eller metastatisk hode-hals kreft med plateepitel histologi
Les mer om studien her

Studie for pasienter diagnostisert med skjoldbruskkjertelkreft med fremskredne kreftsvulster

Om studien: En studie for å undersøke sikkerhet og toleranse av pembrolizumab.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med kreft i bl.a. skjoldbruskkjertelen (BRF117019)

Om studien: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer.
Les mer om studien her