Kliniske studier: Lymfom

Kliniske studier som inkluderer pasienter med lymfom


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for yngre pasienter med mantelcellelymfom
(TRIANGLE studien)

Om studien: Studien undersøker om ibrutinib kombinert med cellegift og rituximab er mer effektivt enn standard behandling. I tillegg undersøker studien om høydosebehandling med stamcellestøtte er nødvendig når ibrutinib benyttes.
Les mer om studien her

Studie for pasienter o/60 år nydiagnostisert med mantelcellelymfom
(ENRICH studien)

Om studien: Studien sammenligner effekt og sikkerhet av legemiddelet ibrutinib med effekten av standard cellegiftbehandling hos eldre pasienter med mantelcellelymfom.
Les mer om studien her (Studien tilhører St. Olavs hospital)

Studie for pasienter med biopsibekreftet tilbakefall av aggressivt B- eller T-cellelymfom >6 måneder etter siste behandling
(PREBEN studien)

Om studien: Fase I-II studie med utprøving av legemiddelet piksantron i kombinasjon med bendamustin, etoposid og, til B-cellelymfomer, rituximab til pasienter med tilbakefall av aggressiv lymfekreft av B- eller T-cellelymfom.
Les mer om studien her

Studie for pasienter u/65 år med diffust storcellet B-celle lymfom
(Bio-CHIC studien)

Om studien: Fase II studie med risikotilpasset behandling basert på biologiske faktorer, for å intensivere behandlingen for pasienter med dårligere prognose.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med primært mediastinalt B-celle lymfom
(IELSG-37)

Om studien: Studien undersøker nytten av strålebehandling etter behandling med cellegift og rituximab. Pasientene randomiseres etter at behandlingen er ferdig og en rutinemessig CT undersøkelse gjennomføres.
Les mer om studien her

​Studie for pasienter med lavgradig non-Hodgkin lymfom av follikulær type
(Lymvac-2 studien)

Om studien: Faste 2 studie av kreftvaksine kombinert med anti-PD1 (Pembrolizumab) ved lymfekreft. Du må ha utbredt sykdom uten symptomer, og enten ikke mottatt tidligere behandling eller ha tilbakefall. Du må ha flere forstørrede lymfeknuter på hals, armhuler eller i lysker.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med non-Hodgkin lymfom av lavgradig type (LYMRIT studien)

Om studien: Uttesting av Betalutin radioimmunterapi ved non-Hodgkin lymfom. Pasienten kan ikke ha andre alvorlige sykdommer, må ha <25% lymfom i benmargen, og ha god allmenntilstand.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med follikulært lymfom som er tidligere ubehandlet
(SAKK studien)

Om studien: Fase 2 studie for behandling av pasienter med follikulært lymfom med Rituximab, alene eller i kombinasjon med Ibrutinib for pasienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom.
Les mer om studien her


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.