Kliniske studier: Lymfom

Kliniske studier som inkluderer pasienter med lymfom


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med biopsibekreftet tilbakefall av aggressivt B- eller T-cellelymfom >6 måneder etter siste behandling (PREBEN studien)

Om studien: Fase I-II studie med utprøving av legemiddelet piksantron i kombinasjon med bendamustin, etoposid og, til B-cellelymfomer, rituximab til pasienter med tilbakefall av aggressiv lymfekreft av B- eller T-cellelymfom.
Les mer om studien her

Studie for pasienter u/65 år med diffust storcellet B-celle lymfom (Bio-CHIC studien)

Om studien: Fase II studie med risikotilpasset behandling basert på biologiske faktorer, for å intensivere behandlingen for pasienter med dårligere prognose.
Les mer om studien her

Studie for barn og ungdom med primært mediastinalt B-celle lymfom

Om studien: Studien undersøker nytten av strålebehandling etter behandling med cellegift og rituximab.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med primært mediastinalt B-celle lymfom

Om studien: Studien undersøker nytten av strålebehandling etter behandling med cellegift og rituximab.
Les mer om studien her

​Studie for pasienter med non-Hodgkin lymfom av follikulær type

Om studien: Kreftvaksine kombinert med anti-PD1 (Pembrolizumab) ved lymfekreft
Les mer om studien her

Studie for pasienter med non-Hodgkin lymfom av lavgradig type

Om studien: uttesting av Betalutin radioimmunterapi ved non-Hodgkin lymfom
Les mer om studien her

Studie for pasienter med follikulært lymfom som er tidligere ubehandlet (SAKK studien)

Om studien: Rituximab med eller uten tillegg av Ibrutinib for pasienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom, utbredt sykdom
Les mer om studien her


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.