Kliniske studier som inkluderer pasienter med øvrige eller flere diagnoser

Kliniske studier: Øvrige studier/flere diagnoser


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med lokalavansert livmorhalskreft

Om studien: En studie for pasienter med livmorhalskreft uten spredning hvor operasjon ikke er aktuelt, men stråleterapi og kjemoterapi med kurerende siktemål.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen, lungekreft og cholangiocarcinom, som skal starte kjemoterapi og hvor operativ behandling ikke er tilgjengelig. (MENAC)

Om studien: Effekt av betennelsesdempende medikament, ernæring og trening hos kreftpasienter med alvorlig vekttap.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med transdermale svulster

Om studien: En åpen fase I studie i kreftpasienter med injeksjon av LTX-315 i svulster tilgjengelige gjennom huden.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med langtkommen føflekkreft, ikke-småcellet lungekreft og leverkreft

Om studien: En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med kreft i enten skjoldbruskkjertelen, hjernesvulst, gallegangskreft, testikkelkreft, eggstokkreft, hårcelleleukemi eller tynntarmskreft (BRF117019)

Om studien: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med malign perifer nerverskjedetumor

Om studien: En fase II studie av pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med malign perifer nerveskjede tumor (MPNST) som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med fremskredne kreftsvulster

Om studien: En studie for å undersøke sikkerhet og toleranse av pembrolizumab blant følgende dianoser:
-Analkreft
-Galleveiskreft
-Nevroendokrine svulster
-Livmorkreft
-Livmorhalskreft
-Vulvakreft
-Små-cellet lungekreft
-Mesotheliom (lungehinnekreft)
-Kreft i skjoldbruskkjertel
-Kreft i spyttkjertel eller annen solid svulst som har høy mikrosatellittinstabilitet (unntatt tykktarms-/endetarmskreft )
Les mer om studien her


Klikk her for å komme til oversikten over alle kliniske studier som som gjennomføres i Norge

Fant du det du lette etter?