Kliniske studier: Øvrige studier/flere diagnoser

Kliniske studier som inkluderer pasienter med øvrige eller flere diagnoser


Trykk på linken for mer detaljert informasjon om studien.
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Studie for pasienter med smertefulle skjelettmetastaser (PRAIS)

Om studien: Strålebehandling er en vanlig måte å behandle smertefulle skjelettmetastaser på, og for 6 av 10 pasienter fungerer behandlingen.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen, lungekreft og cholangiocarcinom, som skal starte kjemoterapi og hvor operativ behandling ikke er tilgjengelig. (MENAC)

Om studien: Effekt av betennelsesdempende medikament, ernæring og trening hos kreftpasienter med alvorlig vekttap.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med langtkommen Lunge/skjoldbruskkjertel/føflekkreft

Om studien: En åpen fase II studie for å vurdere effekt og sikkerhet til PDR001 hos pasienter med avansert eller metastatisk ikke-symptomgivende nevroendokrin kreft med opprinnelse i bukspyttkjertel, mage-tarm-kanal eller brysthule (inkludert lunge og skjoldbruskkjertel), og som har progrediert på tidligere behandling.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med transdermale svulster

Om studien: En åpen fase I studie i kreftpasienter med injeksjon av LTX-315 i svulster tilgjengelige gjennom huden.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med langtkommen føflekkreft, ikke-småcellet lungekreft og leverkreft

Om studien: En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med kreft i enten skjoldbruskkjertelen, hjernesvulst, gallegangskreft, testikkelkreft, eggstokkreft, hårcelleleukemi eller tynntarmskreft (BRF117019)

Om studien: En åpen fase II studie av dabrafenib og trametinib hos pasienter med BRAF V600E muterte sjeldne kreftformer.
Les mer om studien her

Studie for pasienter med en av følgende diagnoser:

  • Anaplastisk storcellet lymfom (ALCL, kan forbindes med ALK-endringer)

  • Alveolær bløtvevsarkom (ASPS, kan forbindes med MET-endringer)

  • Klarcellet sarkom (CCSA, kan forbindes med MET-endringer)

  • Alveolær rabdomyosarkom (ARMS, kan forbindes med MET- og ALK-endringer)

Om studien: En studie for å undersøke effekt og sikkerhet av legemiddelet Crizotinib
Les mer om studien her

Studie for pasienter med malign perifer nerverskjedetumor

Om studien: En fase II studie av pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med malign perifer nerveskjede tumor (MPNST) som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi.
Les mer om studien her